กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง“ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

วันที่ 3 พ.ย. 2560

          กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรมลอยกระทงภายใต้หัวข้อ "ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม”รณรงค์ให้ใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติสำหรับลอยกระทงเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม
 
          วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เขตดุสิต นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญของคนไทยในฤดูน้ำหลาก ซึ่งแก่นแท้ของประเพณีเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและรู้คุณค่าต่อน้ำที่เราใช้อุปโภคบริโภค แม่น้ำลำคลอง ประเพณีลอยกระทงจึงถือว่าเป็นประเพณีที่มีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนาของไทย สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยอันงดงามทั้งการแต่งกาย ศิลปกรรม การประดิษฐ์กระทง การประดับประทีปโคมไฟในยามค่ำคืน พิธีกรรม มหรสพ ศิลปะการแสดงพื้นถิ่น และการละเล่นรื่นเริง เป็นศูนย์รวมการส่งเสริมคุณงามความดีและค่านิยมที่ดีแก่สมาชิกในสังคม
 
          โดยปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ส่งเสริมให้จัดงานลอยกระทงภายใต้หัวข้อ"ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” โดยเน้นเรื่องการรักษา วัฒนธรรม แม่น้ำ ลำคลอง และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแสดงออกถึงความเป็นไทยที่มีน้ำใจไมตรี เอื้ออาทรต่อกัน โดยขอความร่วมมือจากประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งกิจกรรมจัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยส่วนภูมิภาคกระทรวงวัฒนธรรมให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมลอยกระทงเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่กับสังคมไทยเราต่อไป
 
          ในส่วนกลางกระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมกทม. กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้ชื่องาน "ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการคุณค่าสาระของประเพณีลอยกระทง การจัดสาธิตอาหารพื้นบ้าน และการสาธิตประดิษฐ์กระทง ทั้งแบบสร้างสรรค์ และสวยงาม การสาธิตการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ การแสดง สุนทราภรณ์ โนรา โดยศิษย์วัดราชาธิวาสวรวิหาร ลิเก คณะเพชรจรินทร การแสดง ๔ ภาค โดยคณะมหาวิทยาลัยราชภัฎ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นต้น อิ่มอร่อยกับอาหารในบรรยากาศงานวัดกว่า ๓๐ ร้านค้า ที่นำมาออกร้านให้ ช้อป ชิม อย่างเพลิดเพลิน ปิดท้ายด้วยการแสดงจากศิลปินเพลงลูกทุ่ง จาก เอฟเอ็ม ๙๕ ได้แก่ ยิ่งยง ยอดบัวงาม /เจนเนท เขียว/มาริสา ไมท์ทองคำ/กำตัน ลูกทุ่งมหานคร /โจโจ้ เอ็ม ธีระพล และ นอบ เนติภูมิ มามอบความสุข ความสนุกสนานอีกด้วย
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)