กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื่อเพลิงและทางด่วน) จำนวน ๓ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดกาญจนบุรีโครงการอบรมเชิงปฎิบ้ติการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะองค์กร:การพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เดอเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 19 ก.ย. 2560
 
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื่อเพลิงและทางด่วน) จำนวน ๓ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดกาญจนบุรีโครงการอบรมเชิงปฎิบ้ติการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะองค์กร:การพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เดอเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)