กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ขอเชิญเที่ยวงานถนนสายวัฒนธรรม ตลาดน้ำ ๑๐๐ ปี ย่านเก่าชาวหัวตะเข้

วันที่ 25 ส.ค. 2560
 
          เริ่มแล้ว...งานถนนสายวัฒนธรรมฝั่งพระนครฯ ย่านตลาดเก่าชาวหัวตะเข้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญเที่ยวชม ชิม ช้อป สินค้าทางวัฒนธรรม รับชมการสาธิตและการแสดงทางวัฒนธรรม สุขใจกับวิถีชีวิตไทย จีน มอญ แชะ-แชร์ภาพ ดื่มดำบรรยากาศตลาดเก่าริมน้ำอายุนับร้อยปี พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดสุทธาโภชน์ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ณ ตลาดเก่าหัวตะเข้ และวัดสุทธาโภชน์ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
 
         นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร กลุ่มคนรักษ์หัวตะเข้ กรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สถานศึกษาและเครือข่ายภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดงานถนนสายวัฒนธรรมฝั่งพระนคร : ตลาดน้ำ ๑๐๐ ปี ย่านเก่าชาวหัวตะเข้ ยลวิถีถิ่นริมคลองท่องแดนศิลปะริมกรุง ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่ นำทุนทางวัฒนธรรมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างต้นแบบชุมชนที่มีความรู้และมีความเข้มแข็งในวิถีการดำเนินชีวิต สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติให้ยั่งยืนสืบไป
 
          ผู้เข้าร่วมงานจะได้ดื่มด่ำกับการแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ สังคีตนาวา โดยบ้านดนตรีเยาวชนหลวงแพ่ง รำเทพบันเทิง / รำมโนราห์เล่นน้ำ / รำตาลีกีปัส โดยเยาวชนจากโรงเรียนพรตพิทยพยัต การแสดงดนตรีเบา สบาย ชายคลอง โดยกลุ่ม New Road ถนนอารมณ์ ฯลฯ ได้เรียนรู้และชื่นชมมรดกภูมิปัญญากับการสาธิตต่างๆ อาทิ ลายรดน้ำปิดทอง "เข้เขียว" สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก สุขภาพกาย สุขภาพใจ แบบวิถีไทย แสดงภาพวาดหัวตะเข้ / สอนสกรีน ทำว่าวใบไม้-ว่าวจุฬามือถือ สาธิตขนมไทยพื้นบ้าน สอนทำกระถางปูนกลายเป็นหิน สอนวาดภาพสีน้ำ Spray Painting การทำพวงมโหตร ฯลฯ และยังได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม รวมถึงอิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของชุมชนชาวหัวตะเข้ อีกด้วย
 

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)