กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานสดุดี พ่อของแผ่นดิน “รำลึกในหลวงภูมิพล รัชกาลที่ ๙”

วันที่ 20 ส.ค. 2560
 
          เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปี เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีกวีจีนจากทั่วโลกและและกวีไทยให้ความสนใจผลงานในหลวงภูมิพลและขอมีส่วนร่วมในการสดุดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่ในหลวงภูมิพล รัชกาลที่ ๙ ซึ่งพระองค์ท่านทรงมีอัจฉริยภาพ ในศิลปะ ด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านจิตกรรม ด้านประติมากรรม ด้านการถ่ายภาพ และด้านวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมเกล้าฯถวายพระราชสมัญญา "อัครศิลปิน” แด่พระองค์ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ เนื่องด้วยพระองค์ทรงเป็นเลิศในศิลปะทั้งมวล อีกทั้งยังได้รับการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณ เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสกนิกร และศิลปินทั่ว โลก ในพระปรีชาสามารถอย่างหาที่เปรียบมิได้
 
          กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมเอเชีย จึงได้กำหนดจัดงานสดุดีพ่อของแผ่นดิน "รำลึกในหลวงภูมิพล รัชกาลที่ ๙” เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงภูมิพล ที่มีต่อพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวจีนทั่วโลก และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่าน ในฐานะอัครศิลปินของโลก พร้อมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักเขียนวรรณกรรมไทย-จีน แสดงผลงานด้านวรรณกรรม พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเขียนจีนชั้นนำจากทั่วโลก เพื่อจะได้นำประสบการณ์มาต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมของไทยในอนาคต และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ให้โลกรู้จักประเทศไทยมากขึ้น
 
          สำหรับการจัดงานสดุดีพ่อของแผ่นดิน "รำลึกในหลวงภูมิพล รัชกาลที่ ๙” มีการจัดประกวดผลงานดังนี้
 
          ๑.ประเภทกวี หัวข้อ "สดุดีพ่อของแผ่นดิน รำลึกในหลวงภูมิพล รัชกาลที่ ๙ ” ในเนื้อหาเกี่ยวกับผลงานต่างๆของในหลวงภูมิพล รัชกาลที่ ๙ หรือเนื้อหาความประทับใจต่อประเทศชาติ ด้านวัฒนธรรมและการท่องเทียวไทย ในจำนวน ๖ - ๖๐ บรรทัด โดยไม่จำกัดหัวข้อ โดยผู้ที่ชนะเลิศที่ ๑ จะได้รับรางวัลเงินสด จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ จำนวน ๘,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศจากกระทรวงวัฒนธรรม และรางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมพร้อมใบประกาศจากกระทรวงวัฒนธรรม
 
          ๒.ประกวดหนังสั้น ไม่จำกัดหัวข้อ แต่เน้นความสร้างสรรค์ รายละเอียด ระยะความยาวไม่เกิน ๓๐ นาที รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลที่ ๒ จำนวน ๒ รางวัล รางวัลที่ ๓ จำนวน ๓ รางวัล โดยผู้ชนะทั้งสามรางวัลจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรม และรางวัลชมเชย จำนวน ๕ รางวัล รับใบประกาศจากกระทรวงวัฒนธรรม
 
          กำหนดระยะเวลา
          ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
 
          สถานที่รับผลงาน
          มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมเอเชีย เลขที่ ๑๑๐ ซอยวิภาวดี ๔ ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ส่งทาง e-mail: acefasia@acef-asia.commengling1971@gmail.com
 
          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
          คุณศุภร อิทธิพุฒิ โทร.๐๘๙-๘๑๒๘๕๙๗ และ คุณยุพิน สินเกา ๐๘๙-๓๕๓๕๑๑๑
 
          ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลหนังสั้นจะได้เข้าร่วมแสดงผลงานในงานนิทรรศการหนังสั้นไทย-จีน ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และนิทรรศการหนังสั้นเอเชีย ครั้งที่ ๕ ณ เมืองหลินชาง มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)