กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประกาศ
ยกเลิกคำสั่งยกเลิกใบอนุญาติประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์และคำสั่งยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์

วันที่ 16 มิ.ย. 2558
 
หัวข้อ
Download
คำสั่งนายทะเบียนประจำกรุงเทพมหานคร ที่ ๕ /๒๕๕๘ เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรื่อจำหน่าวยภาพยนตร์
คำสั่งนายทะเบียนประจำกรุงเทพมหานคร ที่ ๖ /๒๕๕๘ เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)