กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.เปิดโครงการ “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” ณ พิพิธภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านรุ่งอรุณทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 5 ส.ค. 2560

          วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ ผอ.กกข. เป็นประธานเปิดโครงการ "เล่นตามรอยพระยุคลบาท” พิพิธภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านรุ่งอรุณทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนและเป็นสื่อเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อให้เด็กและเยาวชน ครู ผู้ปกครองได้ชมนิทรรศการเกี่ยวพระอัจฉริยภาพที่เกิดจากการทรงเล่นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ โดยทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดกิจกรรมหลักไว้ให้เด็กได้เรียนรู้ อาทิ นิทรรศการและการแสดงของเล่นพื้นบ้านประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน กิจกรรมการถ่ายทอดการประดิษฐ์ของเล่น การสาธิตการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น หมากขุม พร้อมจัดห้องแสดงหุ่นกระบอกพื้นบ้านไว้ให้เยี่ยมชมด้วย การเล่นของเล่นพื้นบ้าน นอกจากจะสร้างความสุขในระหว่างการเล่นแล้ว ยังเป็นการฝึกทักษะและพัฒนาการเล่นของเด็กทั้งร่างกายและจิตใจ และอารมณ์ เสริมระบบความคิด สติปัญญาและแฝงไว้ซึ่งการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านอีกด้วย
 
          พิพิธภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านรุ่งอรุณทวีวัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ ๗๒/๔๙๒-๔๙๓ ถนนศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เปิดให้บริการทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๘.๐๐ น. หยุดทุกวันจันทร์ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะสอบถามข้อมูลได้ที่ อาจารย์ทวีทรัพย์ งามขจรโรจน์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ โทร. ๐๘๙ ๑๐๕๐๖๕๓ หรือ ๐๙๒ ๐๙๒๖๙๕๓
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)