กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.เปิดรับสมัครชุมชนเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ 21 ส.ค. 2560
 
          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แจ้งว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยกลุ่มส่งเสริมเครือข่ายท้องถิ่นและชุมชน กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม ประกาศรับสมัครชุมชนเพื่อคัดเลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์สืบสาน และส่งเสริมการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนมาต่อยอดสร้างสรรค์ โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ด้วยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และรายได้เสริมให้แก่ชุมชน
 
          ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และส่งใบสมัครได้ที่ กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายท้องถิ่นและชุมชน กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๑๐ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐๒ ๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๓๐๒ , ๑๓๐๕
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)