กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดงานวันสุนทรภู่ “มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์”

วันที่ 27 มิ.ย. 2560

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่สุนทรภู่ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ภาคภูมิใจและตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยและใช้ภาษาไทยได้อย่างสร้างสรรค์เจริญรอยตามมหากวีแห่งรัตนโกสินทร์
 
          ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๐ กล่าวว่า เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙ องค์การยูเนสโก ได้ประกาศยกย่อง พระสุนทรโวหาร หรือสุนทรภู่ ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ฉะนั้น ในฐานะที่เราเป็นคนไทยก็ควรเรียนรู้และสืบทอดผลงานของท่านสุนทรภู่อย่างลึกซึ้ง การที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้อนุชนรุ่นหลัง ได้รำลึกนึกถึงบุคคลสำคัญของชาติและของโลกอีกท่านหนึ่ง สุนทรภู่ท่านเป็นแบบอย่างของศิลปินในการประพันธ์บทกลอน บทกวีต่าง ๆ ถือว่าเป็นบรมครูที่เป็นเลิศในด้านการใช้ภาษาไทย ที่ได้สร้างสรรค์วรรณกรรมไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและของโลก
 
          กิจกรรมวันสุนทรภู่นี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย ร่วมกันสืบทอดผลงานของสุนทรภู่ โดยจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุนทรภู่ในรูปแบบต่างๆ โดยในภาคเช้า ประกอบด้วย การแสดงหุ่นละครเล็ก คณะนาฏยบูรพา เรื่อง สิงหไตรภพ ตอนปราบเพชรพญาธร การแสดงหุ่นกระบอกไทย คณะบ้านตุ๊กตุ่น หุ่นกระบอกไทย เรื่อง พระอภัยมณี ตอน กำเนิดสุดสาคร การแสดงหุ่นละครเล็ก คณะโจหลุยส์ เรื่อง พระอภัยมณี ตอน สุดสาครผจญภัย การแสดงหุ่นสาย คณะช่อชะคราม เรื่อง พระอภัยมณี ตอน สินสมุทรตามหาพ่อ การแสดงลิเก คณะรจรินทร์ เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ส่วนภาคบ่าย การแสดง ชุด ร้อยกรองกลอนตามคำสอน "สุนทรภู่” โดย ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
 
          นอกจากนี้ ยังได้ชมการสาธิต "ตำนานอาหารในวรรณคดี” ๔ ประเภท ประกอบด้วย -อาหารหลัก (ข้าวสาร เกลือ น้ำตาล) ชิมน้ำอ้อย น้ำตาลสด -อาหารว่าง (โชว์-ชิมส้มจีน ทับทิม เปลือกส้มโอแช่อิ่ม -อาหารนักบวช /ฤาษี (โชว์-ชิม กล้วย อ้อย น้อยหน่า เผือก มัน และน้ำผึ้ง) -อาหารที่เป็นเครื่องเสวย (โชว์/ชิม ไก่แผนง แกงส้ม ต้มขิง จันลอน ม้าอ้วน) ที่สำคัญน้องๆ เยาวชนที่มาร่วมงานยังได้เรียนรู้ประวัติและผลงานอันทรงคุณค่าในนิทรรศการเชิดชูเกียรติสุนทรภู่ "มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์" โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เชิญเด็กและเยาวชนจาก โรงเรียนบ้านลาดพร้าว ๑๒๗ คน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ๑๑๔ คน โรงเรียนประชาบดี ๕๖ คน โรงเรียนยานุสคอร์ซัคแห่งเอเชียอาคเนย์ ๔๐ คน โรงเรียนสามเสนนอก ๓๒ คน และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา ๓๓ คน รวม ๔๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
 
          นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลำลึกถึงมหากวีแห่งรัตนโกสินทร์ สุนทรภู่ (พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่) ซึ่งท่านได้ฝากผลงานอันทรงคุณค่าไว้กับแผ่นดิน ทั้งบทกลอน นิทาน นิราศ บทกวีต่างๆ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา และงานประพันธ์หลายชิ้นของสุนทรภู่ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนนับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน อาทิ กาพย์พระไชยสุริยา นิราศพระบาท เป็นต้น
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)