กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.จัดการแสดง “ร้อยใจดนตรีไทย น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน”

วันที่ 28 พ.ค. 2560

           ๒๘ พ.ค. ๖๐ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) และศิลปากรสมาคม จัดการแสดงดนตรี "ร้อยใจดนตรีไทย น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” เต็มรูปแบบกับ ๗ ชุดการแสดงครั้งประวัติศาสตร์ นำโดยยอดฝีมือดนตรีไทย ศิลปินแห่งชาติ ครูดนตรี เยาวชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ร่วมแสดงกว่า ๗๐๐ ชีวิต
 
          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์ "อัครศิลปิน” ผู้เป็นยอดแห่งศิลปิน เป็นองค์บรมราชูปถัมภกเหล่าศิลปินทุกสาขาอาชีพจนเป็นที่ประจักษ์มาตลอด พระองค์ทรงมีพระเนตรที่ยาวไกลเกี่ยวกับดนตรีไทยโดยเฉพาะ ทรงโปรดให้กรมศิลปากรบันทึกโน้ตเพลงไทย เป็นโน้ตสากลไว้เป็นจำนวนมาก ทำให้เพลงเก่า ๆ หลายเพลงยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ทรงส่งเสริมการดนตรีในทุกรูปแบบ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ วธ.โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการแสดงดนตรี "ร้อยใจดนตรีไทย น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” โดยเปิดโอกาสให้เหล่านักดนตรีไทย ทั้งระดับอาชีพ ครูดนตรี เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา เข้าร่วมการแสดงดนตรีไทยครั้งยิ่งใหญ่นี้
 
          การแสดงในครั้งนี้ เป็นการแสดงดนตรีไทยอย่างเต็มรูปแบบ คือ "วงมหาดุริยางค์ไทย” เป็นการแสดงศิลปะความงดงามของบทเพลง ท่วงทำนองและเครื่องดนตรีไทยให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงคุณค่าของดนตรีอย่างแท้จริง อันทำให้เกิดสุนทรียะ ความประทับใจและซาบซึ้งใจ การแสดงในรูปแบบ "วงมหาดุริยางค์ไทย” เป็นการแสดงดนตรีบริสุทธิ์เป็นตัวของตัวเอง สามารถตรึงผู้ชม ผู้ฟัง ให้มีสมาธิฟังเพลงได้รับ "สุนทรียรส” จากเพลงไทย เช่นเดียวกับการแสดงดนตรีซิมโฟนีหรือคอนแชร์โต้ของยุโรป
 
          ประกอบด้วยชุดการแสดง ๗ ชุด ได้แก่ ๑)การขับร้องถวายอาลัยองค์อัครศิลปินด้วยทำนองหุ่นกระบอกประกอบการเดี่ยวซออู้ ประพันธ์เนื้อร้องโดย เนาวรัตน์ พงศ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ โดยครูจีรพล เพชรสม เดี่ยวซออู้ ขับร้องโดย ครูสมชาย ทับพร ๒)การบรรเลงมโหรีวงใหญ่พิเศษ เพลงโหมโรงมหาราช โดยครูดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน ๑๘๙ คน ๓)การบรรเลงวงปี่พาทย์มอญ เพลงรัวมอญ ร้องยาดเล้ ออกเพลงเร็วยกตะลุ่ม ประพันธ์เนื้อร้องใหม่เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ โดยเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ บรรเลงโดย ผู้แทนวงดนตรีไทยบ้านต่าง ๆ ทั่วประเทศ ๘๙ คน ๔)การบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็ง เพลงแขกมอญบางช้าง บรรเลงโดยนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเษก ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ปี ๒๕๕๙ ๕)การบรรเลงวงดนตรีพิเศษ บรรเลงโดย นักเรียนโรงเรียนบ้านจันทึง จังหวัดชุมพร โรงเรียนนำร่องที่สอนนักเรียนทั้งโรงเรียนให้เป็นดนตรีไทยอย่างน้อยหนึ่งอย่าง ๖)การบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย เพลงพญาโศก บรรเลงโดยอัญมณีดนตรีไทย(ยอดฝีมือด้านดนตรีไทย) ประกอบด้วย ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ ครูวรยศ สุขวายชล ครูวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ ครูทวีศักดิ์ อัครวงษ์ ครูปิยะ แสวงทรัพย์ ครูอเนก อาจมังกร ครูสหรัฐ จันทร์เฉลิม ครูจีรพล เพชรสม ครูสุภร อิ่มวงค์ และปิดท้ายด้วยการแสดงชุดที่ ๗)การบรรเลงวงมหาดุริยางค์ไทย เพลงไทยดำเนินดอย โดยนิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ทีมีการเรียนการสอนวิชาเอกดนตรีไทยจากทั่วประเทศ จำนวนมากถึง ๒๘๙ คน
 
          การแสดงในครั้งจึงเป็นการแสดงพลังครั้งประวัติศาสตร์ของเหล่านักดนตรีไทยตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงยอดฝีมือ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ เพื่อเจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทขององค์อัครศิลปิน ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ในดวงใจตราบนิรันดร์
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)