กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สิ้นครูหนังตะลุง“หนังฉิ้น ธรรมโฆษณ์”

วันที่ 29 พ.ค. 2560

        นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูรอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เปิดเผยว่านายฉิ้น อรมุต ศิลปินแห่งชาติ  สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) พุทธศักราช ๒๕๓๒  ถึงแก่กรรมเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. ณ บ้านเลขที่  ๑๑๖ หมู่ที่ ๓  บ้านธรรมโฆษณ์ ถนนสายสทิงหม้อ  ตำบลสทิงหม้อ  อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เนื่องจากโรคชรา  สิริรวมอายุ ๘๕  ปี

        โดยวันที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ทายาทและลูกศิษย์ได้กำหนดรดน้ำศพ ณ บ้านเลขที่  ๑๑๖ หมู่ที่ ๓  บ้านธรรมโฆษณ์ ถนนสายสทิงหม้อ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาและกำหนดสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ วัดธรรมโฆษณ์ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา ถือเป็นการสูญเสียศิลปินหนังตะลุงภาคใต้ ซึ่งมีความสามารถเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน มีไหวพริบยอดเยี่ยมและมีทักษะการใช้ภาษาให้เกิดความสนุกสนาน น่าสนใจ สอดแทรกคติสอนใจให้กับผู้ชมหนังตะลุงตลอดเวลา นายฉิ้น อรมุต นับเป็นนายหนังที่มีความสามารถด้านหนังตะลุงอย่างรอบด้านคนหนึ่งของภาคใต้เลยทีเดียว

     กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมทำบำเพ็ญกุศลศพจำนวน ๒๐,๐๐๐บาท (สองหมื่นบาท)และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  และดำเนินการเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพให้ในลำดับต่อไป

     ประวัติศิลปินพอสังเขป

     นายฉิ้น อรมุต ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง)พุทธศักราช ๒๕๓๒ เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๔๗๔ เป็นผู้มีความสนใจหนังตะลุงอย่างจริงจังมาตั้งแต่เด็ก  ได้เรียนรู้ทั้งกระบวนการ  รูปแบบและศิลปะการแสดงหนังตะลุงอย่างลึกซึ้งและแตกฉาน ท่านแสดงหนังมาไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ครั้ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความสามารถเป็นเลิศในการเขียนบทหนังตะลุงเป็นที่เลื่องลือ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  และเคยแสดงหนังตะลุงหน้าพระที่นั่ง๒ ครั้ง  จนได้รับพระราชทานนามว่า "หนังอรรถโฆษิต” นายฉิ้น อรมุต เป็นผู้ประดิษฐ์ตัวหนังตะลุงที่แสดงเองเกือบทั้งหมด และเป็นผู้มีไหวพริบและมีทักษะในการใช้ภาษาให้เกิดสุนทรียะในการแสดง และยังฝากข้อคิดที่เป็นคติสอนใจเป็นหลักในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้ชม จนเป็นที่ยอมรับและเคารพนับถือ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง  (หนังตะลุง) พุทธศักราช ๒๕๓๒

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)