กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดการแสดง ๔๘ Forever: The Symphonic Edition of HM’ s Classic Melodies

วันที่ 14 พ.ค. 2560

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพ จัดการแสดง ๔๘ Forever: The Symphonic Edition of HM’ s Classic Melodies เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)