กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ ชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๒

วันที่ 18 พ.ค. 2560
 
 
          สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ ชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) แจ้งว่า นายชิน ฝ้ายเทศ (ชินกร ไกรลาศ) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้เสียชีวิตแล้วในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๔๐ น. ที่โรงพยาบาลศิริราช ด้วยติดเชื้อในกระแสโลหิต สิริรวมอายุ ๗๑ ปี สำหรับการบำเพ็ญกุศลนั้น มีกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยมีกำหนดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลา ๑ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร เก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา ๑๐๐ วัน และสวธ.จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพต่อไป
 
          นางพิมพ์รวี กล่าวต่อว่า นอกจากสวธ.จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพ แล้ว จะมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
 
          ประวัติโดยสังเขป
 
          นายชิน ฝ้ายเทศ (ชินกร ไกรลาศ) เกิดเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ที่จังหวัดสุโขทัย จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดคุ้งยางอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยครูธนบุรี สนใจฝึกร้องเพลงพื้นบ้านมาตั้งแต่เล็ก เป็นนักร้องเพลงเชียร์รำวงอยู่จนอายุ ๑๖ ปี จึงสมัครเป็นนักร้องวงดนตรี พยงค์ มุกดา มีผลงานเพลงบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกในเพลง "ลูกทุ่งชีวิต” จนมีชื่อเสียงในการขับร้องเพลงลูกทุ่งมาตามลำดับผลงานเพลงที่ทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของประชาชนได้แก่ เพลงยอยศพระลอ, เพชฌฆาตใจ, เพชรร่วงในสลัม
 
          นายชินเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ประยุกต์เพลงพื้นบ้านมาผสมผสานกับการแสดงดนตรีลูกทุ่งในหลายลักษณะ ทั้งลำตัด เพลงฉ่อย เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเรือ เพลงอีแซว ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีลูกทุ่งไทยในงานวชิราวุธานุสรณ์ ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากเพลงยอยศพระลอ รางวัลนักร้องลูกทุ่งดีเด่นกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยครั้งที่ ๑-๒ รางวัลนักร้องเพลงไทยผู้ออกเสียงภาไทยถูกต้อง จากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง) ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ ได้ใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ เอกชน เพื่องานกุศลต่าง ๆ ตลอดมา
 
          นายชิน ฝ้ายเทศ (ชินกร ไกรลาศ) จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๒
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)