กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.นำ ๒๑ ศิลปินแห่งชาติ เปิดโลกศิลปะแก่เด็ก เยาวชน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

วันที่ 28 มี.ค. 2560

          โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติสัญจร ๒๕๖๐ จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ ศิลปินแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมตามรอย พระยุคลบาทอัครศิลปิน กิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอสื่อมัลติมีเดียชุด ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน และประวัติผลงานภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติ การแสดงและการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมระหว่างศิลปินแห่งชาติ บุคลากรทางการศึกษา เยาวชน และผู้ที่สนใจ โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมที่ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะ
 
          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็น "อัครศิลปิน” ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายสาขา และทรงให้การอุปถัมภ์งานศิลปวัฒนธรรมไทยทุกแขนง เนื่องด้วยทรงเล็งเห็นความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาชาติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเผยแพร่พระเกียรติคุณ ตลอดจนพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะขององค์ "อัครศิลปิน” ให้แผ่ไพศาล รวมทั้งเจริญตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระบรมราชปณิธาน ในการอนุรักษ์ สืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้จัดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ เพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั่วทุกภูมิภาค และในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญอันดียิ่งที่เยาวชน และผู้ที่สนใจที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ร่วมกัน
 
          นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี ผู้อำนวยการกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่ทรงเป็น "อัครศิลปิน” ทรงปกครองแผ่นดินด้วยหลักทศพิธราชธรรม และทรงงานหนักเพื่อประชาชนของพระองค์ท่านมาโดยตลอด กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติสัญจร "ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน สัญจรสอนศิลป์จังหวัดสงขลา” ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ขึ้น โอกาสนี้ สวธ.ได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ฐาปนันดรศิลปิน บรรยายพิเศษ หัวข้อ "อัครศิลปินและความเป็นมาศิลปินแห่งชาติ” และศิลปินแห่งชาติ จำนวน ๒๑ คน ร่วมเป็นวิทยากร ในฐานต่างๆ อาทิ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี นายธงชัย รักปทุม นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร นายควน ทวยนก นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นายสถาพร ศรีสัจจัง นางชมัยภร บางคมบาง นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ นางสาววนิดา พึ่งสุนทร และ นายประยงค์ ชื่นเย็น เป็นต้น สำหรับฐานกิจกรรมต่างๆ ที่จะให้น้องๆ เลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ตนเองถนัดและสนใจ ประกอบด้วย ฐานเทคนิคจิตรกรรม เทคนิคสร้างสรรค์สื่อผสม เทคนิคภาพพิมพ์ เทคนิคประติมากรรม เทคนิคศิลปะผ่านเลนส์ เทคนิคถ่ายภาพสี, การสร้างงานวรรณศิลป์ , การสร้างงานศิลปะการแสดง (ลูกทุ่ง), การสร้างสรรค์ศิลปะนาฏศิลป์ – ละคร, การสร้างสรรค์ดนตรีสากล "แซกโซโฟน” และ สถาปัตยกรรมศิลป์
 
          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) หวังว่ากิจกรรมครั้งนี้ เด็ก นักเรียน เยาวชน และผู้ที่สนใจในงานศิลปะ จะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ จากเหล่าศิลปินแห่งชาติในแต่ละสาขาไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน หรือสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการเรียนการสอนสำหรับครูที่สอนศิลปะให้กับเด็กๆไม่มากก็น้อย โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ยังคงเหลืออีกหนึ่งครั้ง ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ www.culture.go.th หรือ แฟนเพจกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)