กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.จัดแข่งขันยุทธลีลามวยไทย และการแข่งขันมวยไทย ๘ พันธมิตร AEC ปะทะ ๘ พันธมิตรนานาชาติ

วันที่ 7 ก.พ. 2560

          วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับพันธมิตรมวยไทย จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ (สมเด็จพระเจ้าเสือ) และการแข่งขันยุทธลีลามวยไทย และการแข่งขันมวยไทย ๘ พันธมิตร AEC ปะทะ ๘ พันธมิตรนานาชาติ เพื่อสืบทอดและรักษามวยไทยไว้เป็นมรดกสู่ลูกหลาน โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ลานกลางแจ้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

           พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า "มวยไทย” เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่มีมาแต่ช้านาน หากจะมองย้อนไปในอดีต แม่ทัพ นายกอง ส่วนใหญ่เป็นกษัตริย์และพระราชวงศ์ ทรงคุมทัพและฝึกซ้อมศิลปะการต่อสู้ โดยได้คิดค้นศาสตร์การต่อสู้ถ่ายทอดแก่ทหารในกองทัพดังปรากฏ "มวยไทยตำรับพระเจ้าเสือ” หรือสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีการถ่ายทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ มวยไทย นั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม ของเราผ่านรูปแบบการไหว้ครู ท่วงท่าลีลาการต่อสู้ และการใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธ มวยไทยเป็นสิ่งซึ่งคนทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเพื่อการต่อสู้ การป้องกันตัว การออกกำลังกาย หรือเพื่อประกอบอาชีพ จึงได้รับความนิยมและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นที่น่ายินดีที่ศิลปะการต่อสู้แบบมวยไทยได้รับความนิยมไปทั่วโลก

          ด้านนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า นับตั้งแต่ได้มีการประกาศขึ้นทะเบียน "มวยไทย” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมื่อปีพุทธศักราช๒๕๕๓ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศให้วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ หรือที่คนไทยรู้จักในนาม "พระเจ้าเสือ"เป็น "วันมวยไทย” กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องมาโดยตลอด เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของบูรพ กษัตริยาธิราชเจ้าของปวงชนชาวไทย ที่ทรงเสียสละเลือดเนื้อ รักษาประเทศมาด้วยความสามารถในการต่อสู้เท่านั้น อีกทั้งเป็นการฟื้นฟูศิลปะการต่อสู้มวยไทย ให้เด็ก เยาวชน ทุกวัย ทุกระดับชั้น ได้ตระหนักถึงคุณค่า และเกิดความภาคภูมิใจในมวยไทยซึ่งเป็นสมบัติของชาติที่บรรพบุรุษได้รักษาและสืบทอดมาจากอดีตจนถึงปัจจัย อาทิ การจัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ การไหว้ครูมวยไทย พิธีบูชาครูมวยไทย

          การจัดการแข่งขันชกมวยไทย เป็นต้น การจัดกิจกรรมวันมวยไทยในปีนี้เริ่ม เวลา ๐๙.๑๙ น. เป็นพิธีบวงสรวงสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่๘ (สมเด็จพระเจ้าเสือ ) โดย พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ต่อด้วยพิธีไหว้ครูมวยไทย และพิธีบูชาครูมวยไทยโดยการรำมวยบวงสรวงบูชาครู โดยนักมวยไทย จากนั้นเวลา ๑๐.๐๕ น.เป็นพิธีเปิดการแข่งขันยุทธลีลามวยไทย และการแข่งขันมวยไทย ๘ พันธมิตร AEC ๘ พันธมิตรนานาชาติ เริ่มด้วยการไหว้ครูมวยไทย ต่อด้วยการแข่งขันยุทธลีลามวยไทยปิดท้ายด้วยการแข่งขันมวยไทย แบบ"ONE ROUND KNOCK OUT”
ซึ่งเป็นการชกแบบยกเดียวรู้ผลมีชกทั้งหมด ๑๖ คู่ แบ่งเป็น ชาย ๑๔ คู่ หญิง ๒ คู่ โดยมีนักมวยจากหลายประเทศเข้าร่วมแข่งขัน อาทิ นักมวยจากประเทศ สิงคโปร์ อังกฤษ มาเลเซีย อิตาลี สเปน อเมริกา ฝรั่งเศส กัมพูชา ลาว และไทย เป็นต้น
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)