กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.เชิดชูคนทำความดีบนท้องถนน นำความเป็นไทย สร้างวินัยจราจร

วันที่ 23 ม.ค. 2560

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มอบรางวัลสุดยอดคนทำความดีบนท้องถนน นำความเป็นไทย สร้างวินัยจราจร หวังให้ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะขับรถดีมีน้ำใจ รักษามารยาทในการใช้ถนน หวังลดอุบัติเหตุอย่างช่วงเทศกาล สร้างวินัยจราจรให้สังคมไทย

          เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิด การอบรมความเป็นไทย สร้างวินัยจราจร หัวข้อ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” และมอบโล่เชิดชูเกียรติ "สุดยอดผู้ทำความดีบนท้องถนน” พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค้นหาคนดีบนท้องถนน ที่จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับสถานีวิทยุ สวพ. FM 91

          ในการนี้ นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า โครงการ "ความเป็นไทย สร้างวินัยจราจร” จากที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ๑๔ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบังคับการตำรวจจราจรกรุงเทพมหานคร องค์การขนส่ง-มวลชนกรุงเทพ บริษัท ขนส่ง จำกัด บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สถานีวิทยุ จส. ๑๐๐ สถานีวิทยุ สวพ.FM ๙๑ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด และสมาคมผู้ขับรถแท็กซี่สาธารณะ – สุวรรณภูมิ

          โดยตกลงที่จะร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป ตระหนักและเห็นคุณค่าวินัยจราจรใช้ถนนอย่างมีวัฒนธรรม มีความปลอดภัย มีน้ำใจมิตรไมตรี มารยาทดี โดยที่ผ่านมาสวธ. ได้จัดการอบรมความเป็นไทยสร้างวินัยจราจร หลักสูตร "ยิ้มทั่วไทยในท้องถนน” แก่ผู้ขับขี่รถสาธารณะและพนักงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้มีทัศนคติและจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งมีมารยาทในการขับขี่ยวดยานพาหนะบนท้องถนน และยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมค่านิยม ความเป็นไทย "ยิ้ม ไหว้ ขอบคุณ ขอโทษ” เพื่อสร้างวินัยจราจร ร่วมกับ สวพ. ๙๑ กิจกรรมสำคัญคือ การค้นหาคนดีบนท้องถนน โดยได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ทำความดีบนท้องถนน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ รวมระยะเวลา ๙ เดือนๆละ ๔ คนรวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๖ คน จากนั้นจึงคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเพื่อรับรางวัล "สุดยอดผู้ทำความดีบนท้องถนน” ๕ ลำดับ ได้แก่ ๑.ผู้รับโล่เชิดชูเกียรติจารึกลายมือชื่อนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัลๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท ๒ รางวัล คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ทำความดีโดย ช่วยกันโบกรถให้หยุด และพาผู้พิการข้ามถนน ๖ เลน ย่านพระราม ๒ ได้อย่างปลอดภัย จนมีการแชร์คลิปบนโซเซียลมีเดียและมีคนชื่นชมจำนวนมาก ๒.นายชาติ จันทา คนขับรถแท็กซี่ ๓.นายนนทพร รัตนกัน อาชีพค้าขาย ๔.ส.ต.ต.กฤษณ์ สินทร ตำรวจจราจร สน.พหลโยธิน ๕.นายวิโรจน์ อุธยานโฆษิต คนขับรถแท๊กซี่ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
         
          กิจกรรมในงานภายหลังการมอบรางวัล "สุดยอดผู้ทำความดีบนท้องถนน” และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการแล้ว มีการอบรมความเป็นไทย สร้างวินัยจราจร หัวข้อ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ซึ่งมีบุคลากรสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสม.นครบาล) พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง พนักงานขับรถกู้ภัย พนักงานขับรถแท็กซี่สาธารณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าอบรมรวม ๔๐๐ คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย มีน้ำใจเอื้ออาทรให้แก่กัน มีมารยาทที่ดีในการขับขี่ยานพาหนะ โดยใช้วัฒนธรรมไทย ควบคู่กับวินัยจราจร

          ผู้เข้าอบรมได้รับฟังการบรรยาย หัวข้อ "วัฒนธรรมนำสุขทุกท้องถนน” โดย ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ จากนั้น อาจารย์จตุพล ชมพูนิช มาสร้างความบันเทิงแฝงข้อคิด ในการบรรยาย หัวข้อ "ยิ้มของวัฒนธรรมไทยชื่นใจในท้องถนน” และในช่วงบ่ายมีการเสวนา เรื่อง "ท้องถนนบนเส้นทางมารยาท” นำโดย พ.ต.ท. ไพโรจน์ จันทร์กระจ่าง สารวัตรงานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดำริ นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย คุณนุสบา ปุณณกันต์ ดำเนินรายการโดย ทันตแพทย์หญิง กิติลักษณ์ จุลลัษเฐียร (จุ้มจิ้ม AF1) และ ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการจัดกลุ่มเพื่อให้ผู้เข้าการอบรมได้แสดงออกและมีส่วนร่วมอภิปรายการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนเกิดตระหนักและนำมารยาทที่ดีไปใช้ บนท้องถนน ร่วมกันสร้างวินัยจราจรให้สังคมไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)