กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สูญเสียเสาหลักด้านประติมากรรมของชาติ “ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ”

วันที่ 22 ม.ค. 2560

          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่าศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ถึงแก่กรรม เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๒๒.๑๕ น. ณ จังหวัดชลบุรี เนื่องจากหัวใจล้มเหลว สิริรวมอายุ ๗๐ ปี

          โดยทายาทได้กำหนดจะรดน้ำศพ เวลา ๑๖.๐๐ น. และจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเวลา ๑๗.๐๐ น. ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ศาลา ๒ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น.

          ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมทำบำเพ็ญกุศลศพจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาท) และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)

          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า "รู้สึกเสียใจและเสียดายที่ประเทศชาติได้สูญเสียศิลปินแห่งชาติผู้มีความโดดเด่นทางด้านประติมากรรม ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าที่มีเนื้อหาทางแฝงปรัชญาทางพระพุทธศาสนาไว้มากมายและยังได้สร้างคุณประโยชน์ทางด้านศิลปะแก่สังคมและวงการศึกษาศิลปะของไทยมาอย่างต่อเนื่อง

          ศาสตราจารย์เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์และสื่อผสม) หนึ่งในเพื่อนสนิทกล่าวว่า "รู้จักกันมาตั้งแต่ก่อน พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้เข้าเรียนศิลปากรด้วยกัน ด้วยความนอบน้อมน่ารัก ถูกอัธยาศัย จึงเป็นเพื่อนสนิทกันมาโดยตลอดคอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันในช่วงปลายของชีวิตได้ร่วมงานกันทำงานหลายอย่าง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมประทับใจในความขยันทำงานศิลปะ มีจิตเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือสังคมและการกุศลทำให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน”

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เพื่อนสนิทอีกท่านหนึ่งกล่าวว่า "กลุ่มเราทำงานและมีอุดมการณ์ร่วมกัน นั่นคือ ศิลปะคือชีวิต และชีวิตคือศิลปะ เป็นการแสดงความจริงความดีความงามผ่านการสร้างสรรค์งานตามอัตลักษณ์ของแต่ละคน เมื่อขาดอ.นนท์ไป ก็เหมือนกลุ่มขาดโครงสร้างความคิดไป ๑ ... ผมกล่าวได้เลยว่างานทุกชิ้นของอ.นนท์มาจากศรัทธา จากใจบริสุทธิ์ในเชิงโครงสร้างหลักคิดและมีจิตอาสาในเชิงปฏิบัติ ที่ศิลปินรุ่นหลังควรถือเป็นแบบอย่าง”

          ประวัติศิลปินพอสังเขป 

          ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ปัจจุบันอายุ ๗๐ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาประติมากรรม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นศิลปินที่สร้างสรรค์งานศิลปะมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาเกือบ ๕๐ ปี ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน เป็นประติมากรที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย ผลงานที่โดดเด่นเป็นรูปทรง ๓ มิติ มีความสัมพันธ์ของเส้นและปริมาตรอันกลมกลืนงดงาม โดยนำเสนอผ่านความรู้สึก อารมณ์และความปรารถนา เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความเป็นจริงของธรรมชาติ และต่อมาในภายหลังได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาแฝงปรัชญาทางพุทธศาสนา ผลงานได้รับรางวัลจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติหลายครั้งรวมทั้งได้รับเกียรติให้สร้างประติมากรรมกับสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ เช่น ออกแบบเหรียญและทำต้นแบบเหรียญพระมหาชนกถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ออกแบบประติมากรรมนูนสูงติดตั้งสระน้ำภายในบริเวณสวนหลวง ร.๙ และดำเนินการปั้นดินต้นแบบและควบคุมการหล่อทองเหลืองแล้ว ปิดทองพระประธานและพุทธสาวกเพื่อประดิษฐานในพระอุโบสถ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นผู้เผยแพร่ความรู้ และสร้างคุณประโยชน์ทางด้านศิลปะแก่สังคมและวงการศึกษาศิลปะของไทย มาโดยตลอด
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)