กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.จัดมหกรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนา แสดงความอาลัยในหลวง

วันที่ 29 พ.ย. 2559

          กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "มหกรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนา” พลังศิลปินรวมใจ แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารภ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายปวิณ ชำนิประศาสสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาวทัศชล เทพกำปนาท รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้านในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมงาน
 
          วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานการจัดงานกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่ท่าน ทรงเป็น "อัครศิลปิน” ได้ทรงทะนุบำรุงงานศิลปวัฒนธรรมตลอดมา การรวมพลังศิลปินพื้นบ้านในครั้งนี้ถือเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่าน ด้วยการแสดงพื้นบ้านล้านนา ซึ่งเป็นศิลปะการแสดง อันเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมรายได้ให้แก่ศิลปินพื้นบ้าน ตามนโยบายของรัฐบาล
 
          ด้านนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปิน โดยการรวมพลังของศิลปินพื้นบ้านล้านนา กว่า ๑,๔๗๘ คน ประกอบด้วย การขับซอ การแสดงกลองล้านนา การฟ้อนเทียนถวายสักการะ และเพื่อสนับสนุนให้ศิลปินพื้นบ้านล้านนา มีพื้นที่การแสดง และมีรายได้เพิ่มขึ้น
 
          สำหรับบรรยากาศภายในงาน "มหกรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนา” มีการแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยยืนสงบนิ่ง (๘๙ วินาที) การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี นิทรรศการน้อมรำลึก "องค์อัครศิลปินแห่งสยาม” การแสดง ของศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ จ๊อยแสดงความอาลัย โดยแม่บัวซอน ถนอมบุญ ขับซอหมู่ชาย-หญิง โดยคณะศิลปินพื้นบ้าน การแสดงมหกรรมกลองล้านนา กลองตึ่งโนง ประกอบการฟ้อนเทียน และการแสดงขับซอ จากคณะศิลปินพื้นบ้านขับซอแต่ละจังหวัด (๘ จังหวัด) ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน ตาก และ พะเยา นอกจากนี้ยังมีการสาธิตอาหารพื้นบ้าน และหัตถกรรมพื้นบ้านของชุมชน ด้วย
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)