กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประกาศ
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

วันที่ 14 มิ.ย. 2557
 
หัวข้อ
Download
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประกาศ มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
แนวทางการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)