กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.เปิดรับสมัครชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ 7 พ.ย. 2559
 
          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ และขยายโอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศต่อไป
 
          ชุมชนที่สนใจเข้ารับการคัดเลือกมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ ๑.มีการนำวิถีชีวิตและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ การบริการ รวมถึงการแสดงออกทางวัฒนธรรมของชุมชน ๒.มีความพร้อมและมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์วิถีชีวิตและมรดกภูมิปัญญาฯ ๓.มีการบริหารจัดการโดยคณะทำงานของชุมชน มีการพึ่งพาตนเอง เพื่อสร้างประโยชน์และรายได้ร่วมกัน ๔.มีการดำเนินกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่โดดเด่นอย่างเป็นรูปธรรม แสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นตนอย่างชัดเจน ๕.มีแหล่งเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชน ที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนได้ (ข้อ ๓-๕ ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาพิเศษ)
 
         ดาวโหลดใบสมัครและเอกสารประกอบได้ที่เว็บไซต์ www.culture.go.th ในหน้าข่าวประกาศ ต่างจังหวัดส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ส่วนกทม.ส่งได้ที่ กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายท้องถิ่นและชุมชน กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐ สอบถามเพิ่มเติม ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๒ ต่อ ๑๓๐๒ , ๑๓๐๕ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑๕ พฤศจิกายน ศกนี้
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)