กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สิ้นแม่ครูนาฏศิลป์ล้านนา

วันที่ 27 ต.ค. 2559
 
     นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า นางสมพันธ์ โชตนา ศิลปินแห่งชาติ (นาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา) พุทธศักราช ๒๕๔๒ ถึงแก่กรรม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๕๒ น. ณ บ้านพักเลขที่ ๗๙ ถนนราชมรรคา ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก สิริรวมอายุ ๙๕ ปี
 
     โดยวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ทายาทและลูกศิษย์ได้กำหนดรดน้ำศพ และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐ น.
ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และมีกำหนดพระราชทานเพลิงศพวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สุสานสันกู่เหล็ก ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
     นับเป็นการสูญเสียศิลปินพื้นบ้านล้านนาที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ท่ารำต่างๆ อาทิ คิดประดิษฐ์ท่าเต้นของชาวเขา เป็นระบำชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ปรับปรุงท่ารำชุดพื้นเมืองภาคเหนือให้แก่วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้แก่ ชุดรำไทยเขิน, ฟ้อนวี, ฟ้อนกมผัด, ฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ เป็นผู้สืบสานพัฒนานาฏศิลป์พื้นเมืองชุดล้านนา ให้ดำรงอยู่ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม เคยได้รับเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น และผู้อนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดเชียงใหม่
 
     กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้มอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมทำบำเพ็ญกุศลศพจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาท)และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 
     ประวัติศิลปินพอสังเขป
 
     นางสมพันธ์ โชตนา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา) พุทธศักราช ๒๕๔๒ เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๔๖๔ ได้เข้ารับการฝึกอบรมนาฏศิลป์ในคุ้มเจ้าหลวง โดยหัดเป็นตัวพระและตัวพ่อ กับครูละครคนสำคัญของเชียงใหม่ ฝึกหัดละครร้องแบบปรีดาชัยกับนักแสดงจากกรุงเทพฯ ได้รับคัดเลือกให้แสดงละครร้องเรื่องสาวเครือฟ้า รับบทเป็นร้อยตรีพร้อม ต่อมาได้ตั้งคณะช่างฟ้อน และคิดประดิษฐ์ในท่าเต้นของชาวเขา เป็นระบำชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ปรับปรุงท่ารำชุดพื้นเมืองภาคเหนือให้แก่วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
 
     นางสมพันธ์ โชตนา เป็นผู้คิดประดิษฐ์ท่ารำให้ครูผู้สอนนาฏศิลป์ สืบสานพัฒนานาฏศิลป์พื้นเมืองชุดล้านนา ให้ดำรงอยู่ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา) พุทธศักราช ๒๕๔๒ โดยสามารถติดต่อต่อทายาท ได้ที่ คุณศิริรัตน์ บุญประเสริฐ (บุตรสาว) ๐๕๓ ๒๗๓ ๘๖๘ และ คุณสุกัญญา ชมพูรัตน์ (ลูกศิษย์) ๐๘ ๙๘๕๑ ๕๔๖๔
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)