กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดงาน“ถวายคารวาลัยอัครศิลปิน” ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 26 ต.ค. 2559

          ด้วย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น "อัครศิลปิน” มีพระอัจฉริยภาพในศาสตร์และศิลป์หลายสาขา ทรงให้การอุปถัมภ์ศิลปินแห่งชาติ และเป็นแบบอย่างให้แก่ศิลปินทั้งหลาย รวมทั้งประชาชนได้ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมาตลอดพระชนม์ชีพ นั้น
 
          กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดปทุมธานี เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ ศิลปินพื้นบ้าน สถาบันการศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการและประชาชน จึงได้จัดงานรวมใจเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ "อัครศิลปินเหนือเกล้า” ณ หออัครศิลปิน อำเภอ คลอหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแปรอักษร ข้อความ "อัครศิลปิน” จากนักเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ ข้าราชการ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน เครือข่ายวัฒนธรรม และประชาชนในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง การขับเพลงแสดงความอาลัยอัครศิลปิน จากศิลปินพื้นบ้าน ๔ ภาค ได้แก่ โนรา ลิเก ขับซอ หมอลำ และการปลูกต้นไม้ถวาย "อัครศิลปินเหนือเกล้า” ๘๙ ต้น โดยปลูกต้นไม้ ชื่อ เหลืองปรีดียาธร จำนวน ๘๙ ต้น ตามพระชนมายุของอัครศิลปิน เหลืองปรีดียาธร มีชื่อวิทยาศาสตร์ Tabebuia arentea Britt. และชื่อสามัญว่า Silver Trumpet Tree, Tree of Gold มีดอก สีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพขออัครศิลปิน นั้นเอง
 
          นอกจากนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการ "บันทึกประวัติศาสตร์ ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ ผ่านสื่อต่างๆ พร้อมทั้งดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ "อัครศิลปิน” ฉบับเยาวชน, หนังสือ "ถวายคารวาลัยอัครศิลปิน” , นิทรรศการ "อัครศิลปินเหนือเกล้า” ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี , นิทรรศการ "อัครศิลปิน” โดยศิลปินแห่งชาติ ๓ สาขา และเครือข่ายคุรุศิลปะ ,นิทรรศการ "อัครศิลปินเหนือเกล้า” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ,จัดทำสำเนาดีวีดีพระราชประวัติพระราชกรณียกิจ สารคดีชุด "พระเจ้าแผ่นดินพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และจัดพิมพ์การ์ด "ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ศิลปิน” เป็นผลงานศิลปินแห่งชาติสร้างสรรค์สื่อถึงอัครศิลปินสำหรับแจกประชาชนทั่วไป
 
          สำหรับประชาชนผู้สนใจเอกสารเผยแพร่พระเกียรติคุณ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเผยแพร่ฯ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม โทร. ๐๒ ๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๑๓๒๑ หรือ ติดตามข่าวสารต่างๆ ผ่านทาง เว็บไซต์ www.culture.go.th และ แฟนเพจ กรมส่งเสริมเสริมวัฒนธรรม
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)