กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ ณ วัดสุทธาโภชน์

วันที่ 13 ต.ค. 2559

     วัดสุทธาโภชน์ ร่วมกับคณะกรรมการการวัดสุทธาโภชน์ สภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง และประชาชนในท้องถิ่น กำหนดจัดงานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดสุทธาโภชน์ ถนนฉลองกรุง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามนี้ไว้ให้ลูกหลานได้ยึดถือปฏิบัติต่อไป
 
     โดยกิจกรรมมีดังนี้ช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตร เริ่มเวลา๐๖.๐๐ น. พระภิกษุจำนวน ๑๐๐ รูป ลงเรือรับบิณฑบาตด้วยขบวนเรือมาดที่ขุดด้วยไม้ตะเคียนทั้งต้นไม่มีรอยต่อ จำนวน ๖๐ ลำ นำขบวนด้วยเรือมาดเจ้าจอมมาดากลิ่น ที่บริเวณริมฝั่งคลองลำปลาทิว ซึ่งไหลผ่านหน้าวัดสุทธาโภชน์ สิ่งที่ใช้สำหรับตักรบาตรได้แก่ ดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวสาร ข้าวสุก อาหารแห้ง ขนมแห้ง ไข่ต้ม ผลไม้ หรือสิ่งของตามความประสงค์ของผู้มีจิตศรัทธา จากนั้นเวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จากเจ้าภาพที่จองไว้ด้วยชุดสำรับคาว หวานที่สวยงามหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ชาววัดสุทธาโภชน์มีอยู่เกือบทุกบ้านเป็นจำนวนกว่า ๑๐๐ ชุด และช่วงบ่าย ชมประเพณีการแข่งเรือพาย โดยเรือที่เข้าแข่งขันส่วนใหญ่จะเป็นเรือที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่เรียกว่า เรือเพรียว และเรือมาด จุดประสงค์ในการแข่งขันเรือเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของคนในท้องถิ่นและเป็นการสืบสานประเพณีไว้ให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจ จากการที่ได้มีส่วนร่วมดำรงรักษาความเป็นไทยได้คงอยู่คู่ชาติตลอดไป
 
     ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ ณ วัดสุทธาโภชน์ เป็นประเพณีของชาวรามัญ หรือชาวมอญสืบทอดมายาวนาน คู่ชาวไทยเชื้อสายมอญในชุมชนเลียบคลองมอญ เขตลาดกระบัง และคำว่าพระร้อย หมายถึงการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๑๐๐ รูป มารับบิณฑบาตทางเรือ ลักษณะเป็นการตักบาตรคล้ายกับการตักบาตรเทโวโรหณะ แต่ใช้เรือมาดเป็นพาหนะมารับบิณฑบาต ซึ่งเป็นเรือที่เก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี โดยประชาชนจะนั่งคอยใส่บาตรพระเรียงรายอยู่ริมตลิ่งตามแนวคลองลำปลาทิวยาวนับหลายร้อยเมตร ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามและนับวันจะหาดูได้ยาก หลังจากที่ตักบาตรเสร็จสิ้นแล้วจะมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จุดเด่นคือชาวบ้านจะจัดสำรับคาวหวานอย่างสวยงาม อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ชาววัดสุทธาโภชน์มีเกือบทุกบ้าน บางชุดเป็นมรดกตกทอดอายุกว่า 100 ปี และในช่วงบ่ายจะมีการแข่งขันเรือพายพื้นบ้านของชาวบ้านและชุมชนใกล้เคียงอย่างสนุกสนาน เป็นการแสดงวิถีชีวิตสืบเนื่องกับการอาศัยอยู่ริมคลองตลอดจนความรัก ความสามัคคีของชุมชนได้เป็นอย่างดี
 
     โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดสุทธาโภชน์ ถนนฉลองกรุง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อาจารย์ประณีต อนงค์ โทร. ๐๘๙ ๙๘๗ ๙๘๗๒
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)