กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุมัติยกเลิกจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง(เสริม)ตู้ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และสายไฟเมนพร้อมติดตั้ง สำหรับหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ๑ ระบบ คร้้งที่ ๒

วันที่ 25 ก.ย. 2563
 
 
 
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)