กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> บทความ >> อาเซียน
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ความเชื่อ แรงศรัทธาของชาวพุทธ

วันที่ 21 ม.ค. 2563
 

     ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชและชาวจังหวัดใกล้เคียง ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวภาคใต้ แต่เดิมการแห่ผ้าขึ้นธาตุนิยมจัดปีละสองครั้ง ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม (วันมาฆบูชา) และวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก (วันวิสาขบูชา) โดยนำผ้า "พระบฏ” คือ ผ้าผืนยาว (นิยมใช้สีขาว สีเหลือง สีแดง ) ไปพันรอบฐานองค์พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมจัดขบวนแห่กันอย่างยิ่งใหญ่ ปัจจุบันนิยมทำกันในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม (วันมาฆบูชา) มากกว่า ซึ่งมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาถึงประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชว่า
 
     เมื่อครั้งสมัยที่พระเจ้าศรีธรรมโศกราชเป็นกษัตริย์ครองตามพรลิงค์(นครศรีธรรมราช) อยู่นั้น ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเจดีย์ครั้งใหญ่และแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๑๗๗๓ ขณะที่เตรียมสมโภชพระบรมธาตุอยู่นั้น ชาวปากพนังมากราบทูลว่า คลื่นได้ซัดเอาผ้าแถบยาวผืนหนึ่งซึ่งมีภาพเขียนเรื่องพุทธประวัติมาขึ้นที่ชายหาดปากพนัง ชาวปากพนังเก็บผ้านั้นถวายพระเจ้าศรีธรรมโศกราช พระองค์รับสั่งให้ซักผ้านั้นจนสะอาดเห็นภาพวาดพุทธประวัติ เรียกว่า "ผ้าพระบฏ” จึงรับสั่งให้ประกาศหาเจ้าของ ได้ความว่าชาวพุทธจากหงสากลุ่มหนึ่ง จะนำผ้าพระบฏไปบูชาพระพุทธบาทที่ลังกา แต่ถูกพายุพัดพามาขึ้นชายฝั่งปากพนัง เหลือผู้รอดชีวิตสิบคนพระเจ้าศรีธรรมโศกราชทรงมีความเห็นว่าควรนำผ้าพระบฏไปห่มพระบรมธาตุเจดีย์ เนื่องในโอกาสสมโภชพระบรมธาตุ แม้จะไม่ใช่พระพุทธบาทตามที่ตั้งใจ แต่ก็เป็นพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเจ้าของผ้าพระบฏก็ยินดี การแห่ผ้าขึ้นธาตุจึงมีขึ้นตั้งแต่ปีนั้นและดำเนินการสืบต่อมา จนกลายเป็นประเพณีสำคัญของชาวนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน
 
     ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นประเพณีที่ได้สืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาล โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งจาก จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึง ชาวจีน มาเลเซีย สิงคโปร์ ที่นิยมเดินทางมาสักการบูชากันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับเป็นประเพณีที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของพุทธศาสนิกชน ผ่านความความเชื่อและความศรัทธาว่าการได้มาร่วมทำบุญแห่ผ้าขึ้นธาตุ ถือว่าเป็นมหาบุญใหญ่ได้กุศลแรง เมื่อละจากโลกนี้ไปจะได้เกิดเป็นนางฟ้าหรือเทวดา และจะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข สุขภาพแข็งแรง เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อีกทั้งเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้คงอยู่กับสังคมไทยเราสืบไปชั่วลูกชั่วหลาน
 
     สำหรับปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เป็นประจำทุกปี เป็นการจัดงานที่เป็นมหากุศลยิ่งใหญ่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สืบทอดมาช้านานหนึ่งเดียวของประเทศไทย ต่อเนื่องกันมายาวนานเกือบ ๘๐๐ ปี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนการผลักดันวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร(พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร วัดบุญนารอบ วัดศาลามีชัย อำเภอปากพนัง และสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย อาทิ การณรงค์แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว สาธิตการเขียนผ้าพระบฏ ประกวดการเขียนผ้าพระบฏและนิทรรศการผ้าพระบฏ ๔ ภาค ตลาดพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง การกวนข้าวยาคู การถวายผ้าพระบฏพระราชทาน ผ้าพระบฏหน่วยงาน สถานศึกษา การสวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตตภาวนา พิธีทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เป็นต้น
 
.........................................
 
ที่มา: www.nakhonsithammarat.go.th/ และ thainews.prd.go.th/th ภาพ : www.chomthai.com/forum/view.php?qID=๓๗๒๔&page=๑&page_limit=๕๐
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)