กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> Infographic
สวธ.จัดแถลงข่าวการแสดงดนตรีคลาสสิก น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 10 พ.ค. 2559

          เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติเป็นปีที่ ๙๓ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะกรรมการทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงดนตรีคลาสสิกการกุศล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและสานต่อพระปณิธานที่ทรงมีต่อเยาวชนและวงการดนตรีคลาสสิกของไทย โดยนักเปียโนรุ่นใหม่ระดับโลก "คิมบอล กาลลาเกอร์” และ "เชียง ยี่ หลิง” นักร้องเสียงโซปราโนอันทรงพลังจากมาเลเซีย ซึ่งจะมาร่วมถ่ายทอดบทเพลงอันไพเราะ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยได้รับพระกรุณาคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวสีฯ จะเสด็จมาทอดพระเนตรการแสดงกล่าวด้วย
         
          นายจุมพจน์ เชื้อสาย เลขาธิการทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกฯ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนานักดนตรีคลาสสิกของไทย และทรงเป็นแสงสว่างส่องนำทางให้เยาวชนไทยและศิลปินอาชีพด้านดนตรีคลาสสิก ที่มีฝีมือด้านดนตรีก้าวสู่เส้นทางดนตรีคลาสสิกอย่างภาคภูมิ ด้วยพระปณิธาน "พัฒนาพรสวรรค์ สรรค์สร้างคีตกวี ผลิตนักดนตรีสู่สากล” ได้ทรงตั้งทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ โดยทรงรับเป็นองค์ประธานและทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมดนตรีคลาสสิก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิกของไทยให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักดนตรีไทยด้านดนตรีคลาสสิกให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นและทัดเทียมนานาชาติ โดยปัจจุบันมีนักเรียนทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกแล้วมากกว่า ๖๐ คน
 
          ทั้งนี้ ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกฯได้จัดแสดงดนตรีคลาสสิกต่อเนื่องทุกปี ช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านดนตรีคลาสสิกให้เยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสได้สัมผัสและซาบซึ้งในดนตรีคลาสสิกเพิ่มขึ้น สำหรับการแสดงคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิกในปี ๒๕๕๙ นี้ทางคณะกรรมการฯได้จัดขึ้นพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านๆ มา โดยมีทั้งการแสดงเปียโนและการขับร้องเพลงคลาสสิก ซึ่งได้รับเกียรติจาก มร.คิมบอล กาลลาเกอร์ (Mr.Kimball Gallagher) นักเปียโนรุ่นใหม่ที่มาแรงมากที่สุดในปัจจุบันคนหนึ่ง ที่มีความเชี่ยวชาญในการบรรเลงคีย์บอร์ด และเป็นศิลปินที่ผสมผสานความคิดทางดนตรีกับการนำเสนอความสามารถในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร เต็มไปด้วนความคิดสร้างสรรค์ ที่นักวิจารณ์ดนตรีต่างยกนิ้วให้กับ "ความมีพลังที่เต็มไปด้วยแสงสว่าง” และเร่าร้อนเหมือนกระแสฟ้าผ่า อีกทั้งยังเป็นนักดนตรีที่มีความทุ่มเทสูงมาก สามารถใช้ดนตรีเป็นเครื่องเชื่อมโยงกับกลุ่มคนต่างๆในสังคมได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ดนตรีคลาสสิกเข้าไปอยู่ในหัวใจของผู้ฟัง
 
          และนอกจากการแสดงเปียโนจาก มร.คิมบอล กาลลาเกอร์แล้ว ปีนี้ยังได้เพิ่มสีสันด้วยเสียงขับร้อง ของเชียง ยี่ หลิง (Ms.Chaing Yi Ling) นักร้องเสียงโซปราโน อันทรงพลังจากประเทศมาเลเซีย เจ้าของพลังเสียงรางวัลเกียรติยศมากมาย ซึ่งเมื่อทั้งสองได้มาแสดงร่วมกันถือได้ว่ามีความสำคัญมากเป็นการเชื่อมโยงกันทางด้านดนตรีระหว่างตะวันตกและตะวันออก โดยเพลงที่นำมาแสดงในปีนี้ก็จะเน้นเพลงที่ไพเราะและฟังง่าย และด้วยความสามารถการแสดงเปียโนอันทรงพลังของคุณคิมบอล ผสานกับเสียงร้องโซปราโนของ ยี่ หลิง จะช่วยแสดงถึงเทคนิคของผู้ขับร้องอย่างมาก และจะทำให้การแสดงครั้งนี้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษมากขึ้นอีกด้วย

          นอกจากนี้นักดนตรีทั้งสองท่าน ยังได้มองเห็นความสำคัญของการพัฒนานักดนตรีระดับท้องถิ่น จึงอยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อพัฒนาดนตรีคลาสสิกให้ไปสู่ระดับสากล คณะกรรมการทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกฯ จึงได้เชิญ มร.คิมบอล กาลลาเกอร์ เชียง ยี่ หลิง สอน Master Classes ให้แก่นักเรียนดนตรีคลาสสิกในประเทศไทย เพื่อสานต่อปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ผู้ทรงเมตตาต่อเยาวชนไทย และศิลปินดนตรีคลาสสิกอีกด้วย

          นางสุนันทา มิตรงาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่พสกนิกรชาวไทยต่างประจักษ์แจ้งแก่ใจกันดีว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับปการ เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ และทรงเกื้อกูลอุปถัมภ์พสกนิกรชาวไทย ทุกหมู่เหล่า ในหลายด้านอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมภายใต้ความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นั้น ทรงพระกรุณารับวงดุริยางค์เยาวชนไทย ไว้ในพระอุปถัมภ์ฯ ยังความปลาบปลื้ม และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง
 
          และในครั้งนี้ จึงนับเป็นวาระสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จะได้ดำเนินงาน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยร่วมกับ คณะกรรมการทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์ฯ ในการจัดการแสดงดนตรีคลาสสิก น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ พร้อมทั้งแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความอาลัยในพระองค์ ผู้ทรงเมตตาต่อเยาวชนไทย และศิลปินดนตรีคลาสสิก ในนามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแสดงดนตรีคลาสสิกฯ ครั้งนี้ ซึ่งผู้แสดงทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีความสามารถโดดเด่นทางด้านดนตรีจะเป็นแบบอย่างอันดีแก่เยาวชน และส่งเสริมให้เยาวชนไทยสนใจศึกษาดนตรีคลาสสิกอย่างจริงจังและกว้างขวางยิ่งขึ้น
 
          ในวันแถลงข่าวปีนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนฯได้มีส่วนร่วมแสดง โดยการโชว์เปียโนของ ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง นักเปียโนเอกชาวไทยฝีมือเยี่ยม จบปริญญาเอกจาก University of Music and Performing Art Vienna ประเทศออสเตรีย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่ง ดร.ชัญพงศ์ บอกว่า ฟังดนตรีคลาสสิกมาตั้งแต่เด็ก และชื่นชอบมาตั้งแต่นั้นเพราะให้ความรู้สึกลึกซึ้งและละเอียดอ่อน สะท้อนอารมณ์มนุษย์ออกมาได้เป็นอย่างดี เวลาที่เราเล่นเปียโนก็รู้สึกมีความสุข ยิ่งได้เห็นผู้ฟังมีความสุขเราก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นไปอีก ที่ได้มอบสุนทรียะให้กับคนฟัง ผมได้รับทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกเพื่อการสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ในปริญญาเอก ที่ประเทศเวียนนา รู้สึกปลาบปลื้มและยินดีเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีโอกาสได้ตามเสด็จพระพี่นาง ไปชมคอนเสิร์ตที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วย ซึ่งพระองค์มีความสนพระทัยในด้านดนตรีคลาสสิกเป็นอย่างมาก ทำให้ผมได้มีแรงบันดาลใจที่จะเล่นดนตรีออกมาให้ดี ซึ่งปัจจุบันเวลาที่ผมขึ้นแสดงผมก็จะได้สอดแทรกความรู้ และปลูกฝังให้ผู้ฟังได้เข้าใจ และเข้าถึงเพลงคลาสสิกได้มากขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระพี่นางด้วย
 
          และการโชว์พลังเสียงของ ใบหม่อน-ศิโยน ดาวรัตนหงษ์ นักร้องเสียงโซปราโน่ ระดับแนวหน้าของเมืองไทย หนึ่งในนักเรียนผู้ได้รับทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ผู้ขับร้องบทเพลง"แสงหนึ่งคือรุ้งงาม”(เวอร์ชั่นนักเรียนทุนฯ) ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาโทปีที่ 1 สาขาเอกการแสดงขับร้องคลาสสิก โดยได้รับทุน Talent Scholarship ที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก (NYU Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development. Major in Vocal performance) เจ้าของรางวัลการันตีมากมาย อาทิ ปี 2010 ได้รับรางวัลชนะเลิศการขับร้องคลาสสิกจาก Siamkolkarn Classical Singing Contest, Frist prize from Yamaha school of Music และ ปี 2015 won the 1st prize in 7th Bangkok Opera ASEAN International Singing Competition ผ่านการแสดงทั้ง อุปรากรฝรั่ง( Opera ) และละครร้องร่วมสมัยในประเทศไทยหลากหลายเวที
 
          ทั้งนี้ การแสดงดนตรีคลาสสิก โดย "คิมบอล กาลลาเกอร์” นักเปียโนระดับโลก และ "เชียง ยี่ หลิง” โชว์พลังเสียงโซปราโน เปิดให้ประชาชน นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ผู้สนใจติดต่อรับบัตรได้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โทร 02 247 0028 ต่อ 4119 และ ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกฯ โทร. 02 653 2593
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)