กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> Infographic
วธ.จัดมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

วันที่ 20 เม.ย. 2559

          วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๔๐ น. ณ เวทีกลาง ท้องสนามหลวง พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรามายณะอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ภายใต้งาน "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวรายงาน พร้อมด้วย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา คณะทูตานุทูต หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนและสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติจำนวนมาก ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ เมษายน ณ บริเวณท้องสนามหลวง

          โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้นำศิลปะการแสดง การเล่นพื้นบ้าน และวิถีชีวิตของชุมชน มาให้ชม ณ ลานวิถีไทย มการแสดงพื้นบ้านไทย กิจกรรมบันเทิงที่แฝงไว้ด้วยสัญลักษณ์ อันเนื่องด้วยวัฒนธรรมและประเพณี สะท้อนวิถีชีวิตและความเชื่อของสังคมที่สืบทอดมาแต่โบราณ เช่น กระบี่กระบอง การละเล่นเสือกินวัว วิถีชีวิตชุมชนรัตนโกสินทร์ เป็นการจำลองวิถีชีวิตชุมชน ๑๑ ชุมชน ในกรุงเทพมหานคร ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน และมีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อาทิ -ชุมชนบางลำพู การสาธิตการทำอาหารข้าวหมกไก่ และขนมไทย ขนมเบื้องไทย -ชุมชนเยาวราช มีสาธิตขนมบ๊ะจ่าง การเขียนพู่กันจีน การตัดกระดาษแบบจีน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีของดีจากชุมชนอื่น ได้แก่ -ชุมชนนางเลิ้ง บ้านบาตร -ชุมชนกุฎีจีน -ชุมชนบางไส้ไก่ -ชุมชนวัดจำปา -ชุมชนมอญบางกระดี่ -ชุมชนบ้านบุ ตรอกข้าเม่า -ชุมชนบ้านครัว -ชุมชนคลองแสนแสบ -ชุมชนคลองสาน และ การสาธิตการร้อยพวงมาลัย งานช่างฝีมือต่างๆ โดยวิทยาลัยในวังหญิงและวิทยาลัยในวังชาย ด้วย
          และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยังได้จัดกิจกรรมในส่วนของมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สนามหลวง ได้แก่

          -ครัวอาเซียน "ลิ้มรสอาหารอาเซียน” (ASEAN Kitchen "A Taste of ASEAN”) ประกอบด้วย
-การสาธิตและการปรุงอาหารควาว/หวานและขนม -นิทรรศการอาหารท้องถิ่นของประเทศอาเซียน และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารจากประเทศอาเซียน
          -"ว่าวอาเซียน” (ASEAN Kites) ประกอบด้วย -นิทรรศการว่าวพื้นบ้านอาเซียน -การสาธิตการประดิษฐ์ว่าว และการจัดจำหน่ายว่าวและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กิจกรรมภาพรวมของงาน "ใต้
 
          การแสดงทางวัฒนธรรม ซึ่งได้มีการนำการแสดงถึงความเป็นไทยจากทุกภูมิภาคของไทยมาแสดงบนเวทีกลาง และเวทีย่อยทั้ง ๒ เวที อาทิ การแสดงโขน โดยกรมศิลปากร การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ การแสดงลีลาส โดยวงสุนทราภรณ์ การแสดงคอนเสิร์ตศิลปินแห่งชาติ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ , ผ่องศรี วรนุช และการจัดจำหน่ายจำหน่ายของดีบ้านฉัน ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จาก ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ และ ๕๐ เขต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่สะท้อนภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กว่า ๕๐๐ บูธ
 
          ส่วนที่ ๒ การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน นำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันแสดงถึงอัตลักษณ์ของอาเซียน ประกอบด้วย ๙ กิจกรรม ได้แก่

๑.มหกรรมรามายณะอาเซียน ที่โรงละครแห่งชาติ จาก ๘ ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา คือ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และอินเดีย
๒.การแสดงแฟชั่นโชว์ "สานต่อผ้าอาเซียนเปลี่ยนภูมิปัญญาให้ร่วมสมัย”
๓.การจัดแสดง สาธิต และจำหน่าย "งานหัตถศิลป์ถิ่นอาเซียน”
๔.มุมถ่ายภาพกับ "เมืองจำลองอาเซียน”
๕.ครัวอาเซียน "ลิ้มรสอาหารอาเซียน” โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่บริเวณท้องสนามหลวง
๖.นิทรรศการและสาธิต "ว่าวอาเซียน”
๗.ภาพยนตร์คลาสสิกแห่งอาเซียน
๘.นิทรรศการ "รากแห่งวัฒนธรรมอาเซียน”
๙.การสัมมนา "อัตลักษณ์ร่วมในวรรณกรรมอาเซียน”
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)