กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
สิ้นกวีเอก อุชเชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์)

วันที่ 7 พ.ค. 2559
 

 
          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แจ้งว่า นางประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) พุทธศักราช ๒๕๓๖ ได้ถึงแก่กรรมแล้วด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๓.๑๕ น. ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สิริรวมอายุ ๙๗ ปี
          ในการนี้ จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ โบสถ์วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ และกำหนดพิธีปลงศพ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สุสานศานติคาม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ทั้งนี้ สวธ.จะมอบเงินสวัสดิการสำหรับศิลปินแห่งชาติที่เสียชีวิตเพื่อร่วมบำเพ็ญกุศล ๒๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ ยังมีเงินสนับสนุนการจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
 
ประวัติศิลปินพอสังเขป
 
          นางประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) พุทธศักราช ๒๕๓๖ นามปากกา "อุชเชนี” เกิดเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๔๖๒ เป็นกวีที่มีความเสนาะเพริศแพร้วของเสียง ลำนำ จังหวะในกวีนิพนธ์ ด้วยการนำวรรณศิลป์ ตามขนบนิยมมาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ที่มุ่งสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีงาม มุ่งให้ความหวังให้พลัง ปลอดประโลมให้อ่านมีกำลังใจต่อสู้ชีวิตมุ่งสร้างศรัทธาในพลังแห่งอุดมคติของมนุษย์ เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างโลกนี้ให้สงบ งดงาม กวีนิพนธ์ที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงความเป็นกวี ผู้มีอัจริยภาพ ซึ่งใช้วรรณศิลป์เป็นเครื่องมือสู่สังคมด้วยการส่งสารที่ทรงพลัง สร้างแรงบันดาลใจแก่กวีรุ่นหลังต่อมา
          นางประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นกวีผู้ใช้ "สมบัติวรรณศิลป์” คือความงามพริ้งพรายมาเป็นสื่ออันทรงพลังในการสร้างสรรค์แบบใหม่ ก่อให้เกิดคุณค่าอันยั่งยืนต่อสังคมไทย ซึ่งกวีใช้ลำนำภาษากวีอันมีลีลาอ่อนหวาน เสียดสีเยาะหยั่น หรือลุกเร้าให้เกิดพลังใจเข้มแข็ง แต่สารที่กวีสื่อนั้นจะคมชัด มั่นคงดุจอุดมการณ์ และศรัทธาของกวีที่มีต่อมนุษย์ จึงได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) พุทธศักราช ๒๕๓๖
 
 
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)