กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
วธ.จัดมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย อย่างยิ่งใหญ่ ทั้งกทม. - ๔ ภูมิภาค พบนาฏศิลป์การแสดงพื้นบ้านยอดนิยม ศิลปินชื่อดัง ศิลปหัตถกรรมทั่วไทย

วันที่ 1 ก.พ. 2559

          เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า วธ.ตระหนักถึงความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และมุ่งที่จะขับเคลื่อนให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้สืบสานอย่างยั่งยืน ด้วยการปลูกฝัง ส่งเสริม ค่านิยมพื้นฐาน ๑๒ ประการ สร้างความอยู่ดีมีสุข นำรายได้ที่ยั่งยืนสู่ครัวเรือน ท้องถิ่น ประเทศชาติ จากการท่องเที่ยว สินค้า บริการทางวัฒนธรรมและสินค้าจากภูมิปัญญาไทย

          นายวีระ กล่าวต่อว่า วธ.โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ขึ้น นอกจากจะเฉลิมพระเกียรติทั้ง ๒ พระองค์แล้ว งานมหกรรมนี้จะมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย ให้ประชาชนชาวไทย มีจิตสำนึกและพฤติกรรมการนิยมความเป็นไทยในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น ที่จะสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดในงานนี้ เช่น การแสดงและดนตรีพื้นบ้านยอดนิยม อาหาร ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทย การแต่งกาย รวมถึงการยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ น้ำใจ ไมตรี
          "หวังว่าจะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความสุขให้คนไทย ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมความเป็นไทย วิถีไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ชุมชน และประเทศ พร้อมส่งเสริมบทบาทของศิลปินและชุมชนในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพ และรายได้ พร้อมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน” นายวีระ กล่าวทิ้งท้าย

          ด้านนางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า งานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย ในครั้งนี้ จะมุ่งเน้นให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับความรู้และความบันเทิงจากการชมนาฏศิลป์และการแสดงพื้นบ้านของไทย ซึ่งล้วนเป็นการแสดงที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามภูมิภาคต่างๆ ที่หาชมได้ยาก และหลายรายการใกล้สูญหาย โดยส่วนกลางจัดที่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ศกนี้ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ เวทีใหญ่ ท้องสนามหลวง และโดยรอบ (ฝั่งทิศเหนือ)
          กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพลิดเพลินกับมหกรรมการแสดงพื้นบ้านจากทั่วประเทศ ได้แก่ มหกรรมสะล้อ ซอ ซึง , การแสดงกลองสะบัดชัย จากภาคเหนือ มหกรรมเพลงพื้นบ้านคณะแม่ขวัญจิตรศรีประจันต์ มหกรรมกลองยาว , มหกรรมแตรวง จากภาคกลาง มหกรรมโนรา , มหกรรมดิเกร์ฮูลู , มหกรรมซัมเป็ง จากภาคใต้ มหกรรมหมอลำ , มหกรรมพิณ แคนโปงลาง , มหกรรมเรือมอันเร จากภาคอีสาน
 
          นางพิมพ์รวี กล่าวต่อว่า ไม่อยากให้พลาดชมมหกรรมการแสดงยอดนิยม ได้แก่ มหกรรมคอนเสิร์ตลูกทุ่งแห่งสายน้ำ นำโดย ศิลปินแห่งชาติ ครูชลธี ธารทอง รุ่ง สุริยา ศิรินทรา นิยากร ตั๊กแตน ชลดา และ ก๊อด จักรพรรณ อาบครบุรี (มาแบบเต็มวง) และยังได้สนุกสานกับ การแสดงรำวง-ลีลาศ ของวงสุนทราภรณ์ ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงมหกรรมลิเกรวมดารา นำโดย เด่นชัย อเนกลาภ เทพบัญชา หอมหวน ทรูไท บางระจันทร์ นิรันดร์ อัญชลี น้องนาย เคียงฟ้า กวางขาว อเนกลาภ พร้อมด้วยนัตตี้ เดอะคอมมาเดียล หมวย ชวนชื่น และศิลปินอื่นๆ อีกมากมาย

          นอกจากจะได้ชมการแสดงพื้นบ้านอันงดงามของแต่ละภูมิภาคแล้ว ภายในงานยังมีโซนการสาธิตมรดกภูมิปัญญาต่างๆ อาทิ กิจกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย นวดแผนไทยจากวัดโพธิ์และสมุนไพรไทย การฝึกอาชีพ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ร่วมสนุกกับกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย เช่นมหกรรมว่าวไทย หมากรุกคน โถกเถก สนุกสนานในรูปแบบงานวัด และที่สำคัญท่านที่มาร่วมงานจะได้เอร็ดอร่อยกับซุ้มจำหน่ายอาหารไทย ขนมไทย ที่หลากหลายด้วย อธิบดีสวธ.กล่าว
          งานมหกรรมในส่วนภูมิภาค นอกจากจะได้ชมการแสดงพื้นบ้านที่มีชื่อเสียง ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นแล้ว ยังมีการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์จากมิตรประเทศประชาคมอาเซียน และนานาชาติ มาให้พี่น้องในภูมิภาคต่างๆ ได้รับความบันเทิง ได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงของประเทศเพื่อนบ้านด้วย โดยจะจัดการแสดงใน ๔ จังหวัดหลัก ดังนี้
          นายอาคม สุขพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า งานมหกรรมของภาคเหนือ จัด ณ ศูนย์ฝึกกองกำลังรักษาดินแดน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๘ – วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ พบการแสดงพื้นบ้านของล้านนา ที่หาชมได้ยาก เช่น การแสดงพิณเปี๊ยะ สะล้อ ซอ ซึง กลองสะบัดชัย การแสดงจากประเทศ อินโดนีเซีย กัมพูชา และบังคลาเทศ
          พ.ต.ท.หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า งานมหกรรมของภาคกลาง จัด ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร.๔ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๕ – วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ มีการแสดงอาทิ รำซัดชาตรี ลิเก เพลงอีแซว ลำตัด การแสดงจากประเทศ ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา และบรูไน
          นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่า งานมหกรรมของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัด ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันศุกร์ที่ ๖ – วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีการแสดงเช่น ฟ้อนไทพวน , การแสดงประกอบแสง สี เสียง ต้นกำเนิดแม่น้ำโขง , การแสดงของศิลปินแห่งชาติ อาทิ บานเย็น รากแก่น , หมอลำ โดย แม่ฉวีวรรณ ดำเนิน และ ป. ฉลาดน้อย และการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งยอดนิยม ที่มาแรงมากในปัจจุบัน ก้อง ห้วยไร่ เป็นต้น และการแสดงจากประเทศ พม่า จีน และ มาเลเซีย
          นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า งานมหกรรมในส่วนของภาคใต้ จัด ณ สวนสาธารณะธารา จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๕ – วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ การแสดงที่หาชมได้ยาก เช่น ซัมเป็ง มะโย่ง โนรา ดิเกร์ฮูลู การแสดงของศิลปินชื่อดัง เอกชัย ศรีวิชัย วงฌามา บ่าววี การแสดงนานาชาติจากประเทศ ลาว เวียดนาม และบัลกาเรีย
          ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.culture.go.th หรือทาง www.facebook.com/DCP.culture (เฟสบุ๊คกรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่จัดงาน
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)