กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


วธ.จัดการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติ ฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 23 มิ.ย. 2559

      กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
       วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในการแถลงข่าวการจัดแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม หม่อมราชวงศ์ จักรรถ จิตรพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และรองศาสตราจารย์ โกวิทย์ ขันธศิริ ผู้แทนครูดนตรีไทยอาวุโส ร่วมแถลงข่าว ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
        นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีความภูมิใจ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัด "การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย และ "วิศิษฏศิลปิน” เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน อย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้นับเป็นครั้งที่ ๙ แล้ว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเป็นศิลปินผู้มีอัจฉริยภาพหลายสาขา เป็นที่ประจักษ์ชัดในวงการศิลปะ โดยเฉพาะด้านดนตรีไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
 
       หม่อมราชวงศ์ จักรรถ จิตรพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ปีนี้เนื่องจากเป็นปีที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา จึงได้รับการถวายให้เป็นครูดนตรีไทยอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ "คุรุปูชนีย์ สังคีตาจารย์” เป็นปีแรกนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุด
 
       รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ ขันธศิริ ผู้แทนครูดนตรีไทยอาวุโส กล่าวถึงรายละเอียดการแสดงว่า ในปีนี้ การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ได้รับเกียรติจากครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ทั้งชาย-หญิง รวม ๓๘ ท่าน รวมถึงลูกศิษย์และลูกหลานครูอาวุโส อีกจำนวน ๑๕ คน ร่วมขับร้องและ บรรเลงบทเพลงอันไพเราะกันอย่างสุดฝีมือ การแสดงจะเริ่มด้วย การแสดงชุดพิเศษเนื่องในปีมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา เป็นการรำถวายพระพร โดยครูนาฏศิลป์อาวุโส จำนวน ๗ คู่ และในการแสดงชุดสุดท้ายได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงระนาดเอก เพลงภาษาไทย ญวน พม่า และชวา ซึ่งเป็นบท พระราชนิพนธ์ในพระองค์ ร่วมกับวงดนตรีบ้านปลายเนิน
 
       ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนเยาวชน ประชาชนผู้สนใจ สถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมเฝ้าถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติด้านดนตรีไทย ในการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโส ฯ ได้ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) สำรองที่นั่งได้ที่ ๐๒ ๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๑๗,๔๑๑๙
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)