กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ทำเนียบผู้บริหาร


 

 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 
พิมพ์รวี วัฒนวรางกูร
ตำแหน่ง : อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
อีเมล์ :pimravee.w@culture.mail.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓ ต่อ ๑๒๑๒

 

 

 

 

 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 

 

 

 
ทัศชล เทพกำปนาท
ตำแหน่ง : รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
อีเมล์ : tassachon.t@culture.mail.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓ ต่อ ๑๒๑๑

 

ประดิษฐ์ โปซิว 
ตำแหน่ง : รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
อีเมล์ : pradit.p@culture.mail.go.th
เบอร์โทรศัพท์ :๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓ ต่อ ๑๒๐๕
 
 

 

 

 

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)