กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ทำเนียบผู้บริหาร


 

 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 
นายชาย นครชัย
ตำแหน่ง : อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ :๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓ ต่อ ๑๓๑๖

 

 

 

 

 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 

 

 

 
 
นางสาวอัจฉราพร  พงษ์ฉวี
ตำแหน่ง : รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (DCIO)
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓ ต่อ ๑๒๑๑

 

 
นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย
ตำแหน่ง : รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ :๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓ ต่อ ๑๒๐๕
 
 

 

 

 

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)