กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search
      กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอแจ้งหมายกำหนดการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพ นางเนื่อง แฝงสีคำ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์) พุทธศักราช ๒๕๕๕ ในวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ เมรุวัดป้อม ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี นางเนื่อง แฝงสีคำ ช่างทองสี่แผ่นดินเมืองเพชรบุรี เกิดเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๔๕๗ ต้นสมัยรัชกาลที่ ๖ ประกอบอาชีพเป็นช่างทำทองรูปพรรณและเครื่องประดับตามวิธีแบบโบราณซึ่งทำด้วยมือ เน้นความสวยงามคู่กับประโยชน์ใช้สอย มีผลงานลวดลายทองอันโดดเด่นขึ้นชื่อหลายลาย อาทิ สร้อยสี่เสา-หกเสา สร้อยเกลียวสมอตัน-สมอโพรง สร้อยดอกพิกุล กระดุมทอง ปะวะหล่ำ ลูกสนยกดอก ต่างหูพวงเต่าร้าง จี้แบบต่าง ๆ เป็นต้น นางเนื่อง เคยเข้าถวายงานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำสร้อยคอเพื่อพระราชทานเป็นของที่ระลึกในวันอภิเษกสมรส ได้รับประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น "ศิลปินแห่งชาติ” พุทธศักราช ๒๕๕๕ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์) ช่างทองโบราณ เข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเกียรติประวัติแก่ชีวิตตนและครอบครัว
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)