กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญ ร่วมงานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์

วันที่ 4 ก.ค. 2562
 
 
กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์
ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ
"แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์"
 
ในวันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ บ้านเลขที่ ๔๕/๑ หมู่ ๑๑ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 
เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์
โดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
เชิญชมการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ เช่น การฟ้อน การแสดงกลองล้านนา การขับซอ และอื่นๆอีกมากมาย


ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕