กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศงานเลี้ยงเกษียณผู้บริหารและข้าราชการ "ไปแล้วหนอออเจ้า"

วันที่ 24 ก.ย. 2561

บรรยากาศงานเลี้ยงเกษียณผู้บริหารและข้าราชการ "ไปแล้วหนอออเจ้า"
ในวันที่ 20 กันยายน 2561 กองกองทุนฯของเรา ก็มีผู้เกษียณราชการด้วยกัน 2 ท่าน
คือ พี่จั๊กจั่น อุมาพร ดิษกร และพี่เปิ้ล หัสดี นะเอ็ม
และมีชุดการแสดงรำบายศรีสู่ขวัญของเหล่าน้องๆ กองกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรม
ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรักและไออุ่น...

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕