กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีความยินดีขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมวัฒนธรรม ครบ ๘ ปี

วันที่ 18 ก.ย. 2561

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
มีความยินดีขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมวัฒนธรรม ครบ ๘ ปี
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๐๙ น. เป็นต้นไป
  


ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕