กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดงาน เปิดตัวหนังสือ "เรื่องสั้นอัศศิริ" ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

วันที่ 14 ก.ย. 2561

          นางดาวลดา พันธ์วร ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมส่งเสริวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเปิดตัวหนังสือ "เรื่องสั้นอัศศิริ" ในวันศุกร์ที่ 14 ก.ย.61 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน 
          โดยหนังสือ "รวมเรื่องสั้นอัศศิริ" ได้จัดพิมพ์ขึ้นตามโครงการชีวิตคือวัยอันผ่านพ้น ชีวิตและผลงานในวาระ 70 ปี 
อัศศิริ ธรรมโชติ สนับสนุน โดย กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕