ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
     
 


 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ถนน:
เทียมร่วมมิตร
รหัสไปรษณีย์:
10310
เขต:
ห้วยขวาง
State:
กทม.
ประเทศ:
ประเทศ: th

รายละเอียด

Sorry, no description available
วันที่ หัวข้อ สถานที่ กลุ่ม
29 July 2012 - 29 July 2012
08.00 น. - 12.00 น.
สวธ.จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประเพณี/วันสำคัญ
12 January 2013 - 12 January 2013
08.00 น. - 16.00 น.
สวธ.จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๖ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประเพณี/วันสำคัญ
06 February 2013 - 06 February 2013
09.00 น. - 15.00 น.
สวธ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันมวยไทย “ ๖ กุมภาพันธ์ " ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประเพณี/วันสำคัญ
24 February 2013 - 24 February 2013
15.30 น. - 19.00 น.
สวธ.จัดงานเชิดชูเกียรติ “ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๕” ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประเพณี/วันสำคัญ
08 October 2013 - 08 October 2013
13.00 น. - 15.00 น.
แถลงข่าวงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคกลาง “ประเพณีวิ่งควาย” ครั้งที่ ๑๔๒ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย งานแถลงข่าว
06 February 2014 - 06 February 2014
08.30 น. - 16.00 น.
วันมวยไทย ประจำปี ๒๕๕๗ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประเพณี/วันสำคัญ
03 June 2014 - 03 June 2014
09.00 น. - 15.00 น.
สวธ.จัดการบรรยาย ในหัวข้อ “การปกป้องลิขสิทธิ์ผลงานของศิลปินแห่งชาติ” ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย การประชุม
10 January 2015 - 10 January 2015
08.00 น. - 16.00 น.
สวธ.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ “เด็กไทย ใส่ใจวัฒนธรรม นำพาสู่อาเซียน” ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประเพณี/วันสำคัญ
06 February 2015 - 06 February 2015
08.30 น. - 16.30 น.
สวธ.จัดกิจกรรม ๖ กุมภาพันธ์ วันมวยไทย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประเพณี/วันสำคัญ
24 February 2015 - 24 February 2015
08.00 น. - 16.00 น.
งานเชิดชูเกียรติ “ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗” ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประเพณี/วันสำคัญ
26 June 2015 - 26 June 2015
14.00 น. - 19.00 น.
สวธ.จัดงาน “มหกรรมลิเก เสน่ห์พื้นบ้านไทย” ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มหกรรมการแสดง
27 July 2015 - 27 July 2015
14.00 น. - 18.00 น.
สวธ.จัดการแสดงมหกรรมอุปกรจีน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มหกรรมการแสดง
24 February 2016 - 24 February 2016
13.00 น. - 19.00 น.
สวธ.จัดงานเชิดชูเกียรติ ๘ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประเพณี/วันสำคัญ
20 April 2016 - 20 April 2016
10.00 น. - 12.00 น.
สวธ.จัดแถลงข่าวการแสดงดนตรีคลาสสิก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย งานแถลงข่าว