กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
     
 


 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประกาศ
  • จัดซื้อจัดจ้าง
  • บทความ


สวธ.จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานขององค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ
article thumbnail
          กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบเข็มเชิดชูกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ชุดแรก พร้อมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แผนขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้ความรู้ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .......


สวธ.มอบรางวัลเชิดชูชุมชน-องค์กรแบบอย่าง การสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
article thumbnail
          กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ๑๘ ชุมชน องค์กรแบบอย่างการสืบสานมรดกภูมิปัญญาฯ ในพิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


สวธ.เชิญร่วมบำเพ็ญกุศล พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยลูกทุ่ง) พุทธศักราช ๒๕๕๗
article thumbnail
            นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) แจ้งว่า นายพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยลูกทุ่ง) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้ถึงแก่กรรมแล้วด้วยโรคถุงลมโป่งพอง เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ประมาณ ๑๙.๑๐ น. สิริรวมอายุ ­๗๙ ปี          ...


สวธ.เชิญชวนศิลปินไทยส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะ ในงานเทศกาล International Festival Sarajevo “Sarajevo Winter” ณ กรุงราเยโว ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
article thumbnail
            ด้วย สถานเอกอัครราชทูตบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาประจำประเทศมาเลเซีย (เขตอาณาคลอบคลุมประเทศไทย) กำหนดจัดงานเทศกาล  International Sarajevo “Sarajevo Winter” ครั้งที่ ๓๒ ณ ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ระหว่างวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ภายใต้แนวคิด The Soul of the Mediterranean/Soul of the Artists-Soul of The City                       ...


สวธ.เปิดเส้นทางชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองลับแล
article thumbnail
            วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดตัวชุมชนเมืองลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์...


สวธ.ประกาศการสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๘
article thumbnail
          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมเสนอประวัติผลงาน เพื่อรับการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๘ และเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่า และเป็นการสนับสนุนให้ศิลปินได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน...


สวธ.ระดมความคิดเห็น ถกแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และ การอ่านของไทย หวังสร้างรากฐานการเรียนรู้ของคนไทยให้ยั่งยืน
article thumbnail
         กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดการสัมมนาวิชาการเพื่อระดมความคิดเห็นขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับ (ร่าง)แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และการอ่านของไทย พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย            ประธานการสัมมนา...

เพิ่มเติม 

เพิ่มเติม 

เพิ่มเติม