กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
     
 


 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประกาศ
  • จัดซื้อจัดจ้าง
  • บทความ


วธ.ถวายเงินสมทบสภากาชาดไทย
article thumbnail
     เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายวีระ โรจน์พจน์รัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  นำคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร...


ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เรียนรู้วิถีชาวไทยทรงดำ เขาย้อย เพชรบุรี
article thumbnail
       กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนไทยทรงดำ บ้านหนองปรง  อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระตุ้นการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาชาติพันธุ์...


สวธ.มอบโล่เชิดชูเกียรติสภาวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘
article thumbnail
       กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสภาวัฒนธรรมดีเด่น ๑๓๒ แห่งจากทุกภูมิภาค ที่สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นพลังขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของท้องถิ่น อนุรักษ์พัฒนาวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืน        ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมทาวน์...


สวธ.เชิญร่วมบำเพ็ญกุศล ประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยายและกวีนิพนธ์) พุทธศักราช ๒๕๕๔
article thumbnail
     นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) แจ้งว่า นายประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยายและกวีนิพนธ์) พุทธศักราช ๒๕๕๔ ได้ถึงแก่กรรมแล้วเนื่องจากหัวใจล้มเหลว วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๐๒.๐๙ น. สิริรวมอายุ ­๖๗ ปี      ในการนี้...


สวธ.สนับสนุนงบจัดทำหนังสือภาษาไทย ภาษาชาติ
article thumbnail
          เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เข้ามอบเงินสนับสนุนการจัดทำหนังสือภาษาไทย ภาษาชาติ โดยนายขวัญแก้ว วัชรโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ณ...


มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯจัดการแสดงโขน ชุด ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ”
article thumbnail
        วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมงานแถลงข่าวการจัดแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯชุด "ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ” ณ ห้องเทเวศร์ อาคารหอประชุม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์...


สวธ.ต่อยอดการแสดงพื้นบ้าน ประเดิมก่อตั้งสมาคมลิเกประเทศไทย
article thumbnail
            ในการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดตั้งสมาคมลิเก เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ นายมานัส ทารัตน์ใจ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม...

เพิ่มเติม 

เพิ่มเติม 

เพิ่มเติม