กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
     
 

 


 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประกาศ
  • จัดซื้อจัดจ้าง
  • บทความ


สวธ.เปิดค่ายลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่นที่ ๑ ณ หออัครศิลปิน
article thumbnail
            วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐ น. นางสุนันทา มิตรงาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในสาขาวรรณศิลป์ “ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่นที่ ๑” ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๒ - ๖...


สวธ.เผยรายชื่อประธาน-คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย-แผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ
article thumbnail
              เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องพาโนรามา โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดการประชุมหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และลงคะแนนเลือกประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย คนแรกของประเทศ...


วธ.เปิดถนนสายวัฒนธรรม ณ จังหวัดเชียงราย
article thumbnail
            เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ที่ผ่านมา นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม ณ บริเวณสายกลางบ้านเวียงแก้ว อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัด...


สวธ.จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗
article thumbnail
            กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานเชิดชูเกียรติ “ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗” ยกย่องและเผยแพร่ผลงานอันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติสู่สาธารณะ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ...


สวธ.ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน ภาคกลางและภาคตะวันออก
article thumbnail
          เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ภาคกลาง และภาคตะวันออก ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...


สวธ.จัดเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาปราชญ์แผ่นดิน ศิลปินแห่งชาติภาคอีสาน
article thumbnail
          เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ หอศิลป์ทวี รัชนีกร จังหวัดนครราชสีมา นายมานัส ทารัตน์ใจ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ประธานพิธีเปิดงานกล่าวว่า สวธ.โดยกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาปราชญ์แผ่นดิน ศิลปินแห่งชาติ ๔ ภาค “สอนศิลป์ ถิ่นกวี...


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ๑๒ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗
article thumbnail
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒ คน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์...

เพิ่มเติม 

เพิ่มเติม 

เพิ่มเติม