กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
     
 

 


 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประกาศ
  • จัดซื้อจัดจ้าง
  • บทความ


สวธ.จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗
article thumbnail
            กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานเชิดชูเกียรติ “ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗” ยกย่องและเผยแพร่ผลงานอันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติสู่สาธารณะ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ...


สวธ.ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน ภาคกลางและภาคตะวันออก
article thumbnail
          เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ภาคกลาง และภาคตะวันออก ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...


สวธ.จัดเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาปราชญ์แผ่นดิน ศิลปินแห่งชาติภาคอีสาน
article thumbnail
          เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ หอศิลป์ทวี รัชนีกร จังหวัดนครราชสีมา นายมานัส ทารัตน์ใจ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ประธานพิธีเปิดงานกล่าวว่า สวธ.โดยกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาปราชญ์แผ่นดิน ศิลปินแห่งชาติ ๔ ภาค “สอนศิลป์ ถิ่นกวี...


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ๑๒ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗
article thumbnail
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒ คน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์...


สวธ.รวมพลังต่อต้านการทุจริต
article thumbnail
            เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นางสุนันทา มิตรงาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐ ภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต" ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


วธ.เปิดถนนสายวัฒนธรรม ตลาด ๑๐๐ ปี เมืองย่าโม
article thumbnail
          เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ที่ผ่านมา นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม ณ ตลาด ๑๐๐ ปี เมืองย่า อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา วัฒนธรรมจังหวัด ชาวชุมชนตลาด ๑๐๐ ปี...


กวช.ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗
article thumbnail
          วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานการประชุมกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.)...

เพิ่มเติม 

เพิ่มเติม 

เพิ่มเติม