กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
     
 


 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประกาศ
  • จัดซื้อจัดจ้าง
  • บทความ


วธ.ประกาศยกย่อง ๑๔ บุคคลด้านภาษาไทย และรางวัลเพชรในเพลง ๙ ด้าน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๘
article thumbnail
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานงานแถลงข่าวการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  นายบวรเวท รุ่งรุจี...


สวธ.จัดกิจกรรม “เชิดชูเกียรติบูรพศิลปิน ครั้งที่ ๑”
article thumbnail
           กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเชิดชู “บูรพศิลปิน” ศิลปินผู้ฝากผลงานอันทรงคุณค่าต่องานศิลปวัฒนธรรมของชาติ จากยุคสุโขทัย ถึงรัตนโกสินทร์ ๑๘๗ ราย ให้ประชาชนได้ชื่นชมนิทรรศการประวัติผลงาน บำเพ็ญกุศลอุทิศแด่บูรพศิลปิน พร้อมจัดเสวนาให้ความรู้ ในวันที่ ๒๑...


วธ.ประกาศยกย่อง “บูรพศิลปิน” พร้อมจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
article thumbnail
         กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศยกย่อง “บูรพศิลปิน” ศิลปินผู้ล่วงลับและสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าต่องานศิลปวัฒนธรรมของชาติ จากยุคสุโขทัย ถึงรัตนโกสินทร์ ๑๘๗ คน พร้อมให้ประชาชนได้ชื่นชมผลงานในกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ศกนี้ ณ...


ตารางการแสดงมหกรรมการแสดงพื้นบ้าน เพื่อสร้างรายได้ให้ศิลปินท้องถิ่น
article thumbnail
            กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชมมหกรรมการแสดงพื้นบ้านครั้งยิ่งใหญ่ นำร่องจัดแสดงขับซอ โนรา ลิเก หมอลำ และอุปรากรจีน ให้ประชาชนใน ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศได้ชื่นชม ร่วมสืบสานศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ขยายโอกาสเพิ่มรายได้ให้ศิลปิน...


แบบฟอร์มทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน
article thumbnail
          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมหกรรมการแสดงพื้นบ้าน ๕ ประเภท ได้แก่ ลิเก การขับซอ หมอลำ โนรา และอุปรากรจีน (งิ้ว) เพื่อมุ่งส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน และสร้างความมั่นคงให้แก่ศิลปินท้องถิ่น โดยการส่งเสริมบทบาทศิลปิน ในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพ...


สวธ.เปิดบ้านสัมมนา “ภาษาไทยกับวัยรุ่น”
article thumbnail
           กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดกิจกรรม โครงการสัมมนาเด็กและวัยรุ่นไทย หัวข้อ“ภาษาไทยกับวัยรุ่น” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และ...

เพิ่มเติม 

เพิ่มเติม 

เพิ่มเติม