กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
     
 

 


 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประกาศ
  • จัดซื้อจัดจ้าง
  • บทความ


สวธ.พร้อมประกาศรายชื่อ “วรรณกรรมแห่งชาติ” ส่งเสริมคนรุ่นใหม่รักการอ่านหนังสือดีมีคุณค่า
article thumbnail
            นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) เปิดเผยว่า ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี พ.ศ. ๒๔๕๗ ของวรรณคดีสโมสร สวธ. โดยกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม มีกำหนดการประกาศ ยกย่องหนังสือดีของชาติ จากการพิจารณาผลงานชิ้นเอกของศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ตั้งแต่ พ.ศ....


สวธ.จัดมหกรรมศิลปกรรม ๓ นิทรรศการใหญ่โดยศิลปินแห่งชาติ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”
article thumbnail
            เนื่องในโอกาสมหามงคล ปี ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ สวธ.กำหนดจัดงานมหกรรมศิลปกรรม ๓ นิทรรศการครั้งใหญ่ เปิดมุมมองใหม่กับผลงานศิลปะชิ้นใหม่ที่หาชมได้ยากของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์และเพื่อนศิลปิน เปิดแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ...


สวธ.มอบเกียรติบัตรผู้รับการอบรม“โครงการค่ายเยาวชนภาษาไทย”
article thumbnail
            วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗   เวลา ๑๕.๓๐ น. นายดำรงค์  ทองสม  รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับปฐมศึกษา  มัธยมศึกษา และ อาชีวะศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เข้ารับการอบรม “โครงการค่ายเยาวชนภาษาไทย”  จัดโดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษา ระหว่างวันที่...


วธ.ส่งความสุข มอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน
article thumbnail
           เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวกระทรวงวัฒนธรรมส่งความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ แก่ประชาชน พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์  ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา...


สวธ.ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๗
article thumbnail
               กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ...


สวธ.ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย
article thumbnail
           ตามที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศรับสมัครเยาวชนไทยอายุ ไม่เกิน ๒๕ ปี  เพื่อทดสอบและคัดเลือกเป็นสมาชิกนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จ    พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ...


สวธ.จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทยนักเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานคร
article thumbnail
           นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๕๐ คน ในกทม. เข้าค่ายพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ให้พูดและเขียนอย่างถูกวิธี กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ สืบทอดการใช้ภาษาไทย รักษาวัฒนธรรมประจำชาติให้ยั่งยืน  

เพิ่มเติม 

เพิ่มเติม 

เพิ่มเติม