กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
     
 

 


 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประกาศ
  • จัดซื้อจัดจ้าง
  • บทความ


สวธ.ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๕๘ ระดับจังหวัด/เขตกรุงเทพมหานคร
article thumbnail
          นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘...


สวธ.เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมประกวดเรียงความ "หนังสือเล่มโปรดของฉัน" ชิงโล่พระราชทานฯ "เจ้าฟ้านักอ่าน" ถึง ๑๒ มิ.ย.ศกนี้
article thumbnail
            นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) เปิดเผยว่า ในโอกาสมหามงคลสวธ.ได้ดำเนินโครงการ “หนังสือเล่มโปรดของฉัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็น “วิศิษฏศิลปิน” และ “เจ้าฟ้านักอ่าน”...


วธ.จัดงานมหกรรมการแสดงพื้นบ้านครั้งยิ่งใหญ่ กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นทั่วประเทศ
article thumbnail
          กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชมมหกรรมการแสดงพื้นบ้านครั้งยิ่งใหญ่ นำร่องจัดแสดงขับซอ โนรา ลิเก หมอลำ และอุปรากรจีน ให้ประชาชนใน ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศได้ชื่นชม ร่วมสืบสานศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ขยายโอกาสเพิ่มรายได้ให้ศิลปิน...


ตารางการแสดงมหกรรมการแสดงพื้นบ้าน เพื่อสร้างรายได้ให้ศิลปินท้องถิ่น
article thumbnail
ตารางการแสดงมหกรรมอุปรากรจีน ตารางการแสดงขับซอ...สืบสานภูมิปัญญาล้านนา ตารางการแสดงมหกรรมโนรา…สืบสานศิลปินถิ่นโนรา ตารางการแสดงมหกรรมลิเก...เสน่ห์พื้นบ้านไทย ตารางการแสดงมหกรรมหมอลำ…มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กำหนดการพิธีเปิดมหกรรมโนราภาคใต้  ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ พฤษภาคม...


สวธ.เตรียมพร้อมจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุญาตกับราชการ
article thumbnail
                กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘” เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย            ...


สวธ.สนับสนุนจัดพิมพ์วรรณกรรม “เวลาในขวดแก้ว” ฉบับภาษาญี่ปุ่น
article thumbnail
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักพิมพ์นิลุบล โดยคุณชุติมา เสวิกุล พร้อมกับเพื่อนๆที่มีความใกล้ชิดผูกพันกับ นำโดยพรชัย ยงวัฒนสุนทร จัดงานเปิดตัวหนังสือ "เวลาในขวดแก้ว" ฉบับภาษาญี่ปุ่น เพื่อเป็นการคารวะและอาลัยให้...


สวธ.เชิญหน่วยงาน องค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นแบบอย่างในการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
article thumbnail
            นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยสวธ.จะจัดกิจกรรมการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรในสังคมที่เป็นสุดยอดในการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้เป็นแบบอย่างแก่ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรอื่นๆ

เพิ่มเติม 

เพิ่มเติม 

เพิ่มเติม