กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
     
 


 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประกาศ
  • จัดซื้อจัดจ้าง
  • บทความ


วธ.สานต่อโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ “บูรพศิลปิน”
article thumbnail
          กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อ “บูรพศิลปิน” แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่เป็นศิลปินผู้ล่วงลับซึ่งเคยสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน  ๓ สาขาประกอบด้วย สาขาทัศนศิลป์  สาขาวรรณศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง จำนวน ๒๔๑ คน...


สวธ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน (พื้นบ้าน) ครั้งที่ ๔
article thumbnail
     วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน (พื้นบ้าน) ครั้งที่ ๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙...


สวธ.ร่วมกับกองทัพเรือและสภากาชาดไทย จัดกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ ๔๓
article thumbnail
          เมื่อวันที่  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ นางดาวลดา พันธ์วร ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในฐานะผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๓ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประแห่งประเทศไทย โดยการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ฯ จะจัดแสดง ๒ รอบ...


วธ.เปิดถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๕๙
article thumbnail
      วัฒนธรรมจังหวัดตรัง เพื่อต่อยอดขยายผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน แก่ชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมสร้างการมีส่วนร่วม นำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างรายได้ ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น


วธ.เปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ ณรงค์ จันทร์พุ่ม
article thumbnail
     เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงานเปิดบ้านนายณรงค์ จันทร์พุ่ม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ บ้านเลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลกันตังใต้  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ...


วธ.เปิดถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
article thumbnail
     กระทรวงวัฒนธรรม  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อนำมรดกทางวัฒนธรรม อาทิ การแสดงชนเผ่า ผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดมาถ่ายทอด  เผยแพร่ และจำหน่ายให้กับชาวจังหวัดศรีสะเกษ และนักท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์       ...


วธ.เปิดถนนสายวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ณ เมืองดอกบัว
article thumbnail
       จังหวัดอุบลราชธานี ๑ ใน ๑๑ จังหวัดที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เลือกให้เปิดเป็นถนนสายวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๙  ด้วยเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ซึ่งสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้        วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์  ...

เพิ่มเติม 

เพิ่มเติม 

เพิ่มเติม