Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
     
 

 
 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประกาศ
  • จัดซื้อจัดจ้าง
  • บทความ


วธ.ยกย่อง ๑๘ บุคคล ๗ องค์กร ด้านภาษาไทย และ ๒๔ รางวัลเพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๗
article thumbnail
             กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น-ภาษาไทยถิ่นดีเด่น-ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย  และรางวัลเพชรในเพลง เนื่องใน “วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗” พร้อมเตรียมจัดงานยกย่องและมอบรางวัล ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่...


สวธ.ร่วมกับ โอเปร่าสยามจัดการแสดงบัลเล่ต์-โอเปร่า รอบปฐมทัศน์โลก “พระมหาชนก”
article thumbnail
                 ความเพียรที่ยิ่งใหญ่นำมาซึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่  ดั่งเช่น พระมหาชนก  บุรุษหนุ่มผู้ซึ่งเต็มไปด้วยความเพียรทรงอดทนว่ายน้ำในมหาสมุทรด้วยความเพียร ๗ วัน ๗ คืน                  นายชาย นครชัย อธิบดี กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ โอเปร่าสยาม ...


สวธ.เชิญชมการแสดงวรรณวิจิตร-พิพิธทัศนาเฉลิมพระเกียรติฯ “ในสวนฝัน” ผสานใจภักดิ์ แด่ อัคราภิรักษศิลปิน
article thumbnail
          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เชิญชมละครเวที ชุด “ในสวนฝัน” ผสานใจภักดิ์ แด่อัคราภิรักษศิลปิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ ๒–๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นำแสดงโดยศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะการแสดง...


สวธ.นำศิลปินแห่งชาติและศิลปินอาเซียนสัญจร ถ่ายทอดงานศิลป์ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
article thumbnail
           ร่วมสืบสานงานศิลป์ เมืองดอกบัวงาม ล้ำเลิศเทียนพรรษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ...


สวธ.ประกาศคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๗
article thumbnail
             นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า สวธ.ร่วมกับกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดให้มีการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ...


สวธ.จัดการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของเหรัญญิกและเลขานุการสภาวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร
article thumbnail
           นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของเหรัญญิกและเลขานุการ สภาวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร ตามโครงการส่งเสริมเครือข่ายการดำเนินงานทางวัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเจ้าพยาปาร์ค


สวธ.จัดประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมระดับชาติ “พลังทางวัฒนธรรมในกระแสสังคมอาเซียน”
article thumbnail
             วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) จัดการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมระดับชาติ “วิจัยวัฒนธรรมครั้งที่ ๔” “พลังทางวัฒนธรรมในกระแสสังคมอาเซียน” โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยทางวัฒนธรรมทั่วประเทศถึง ๒๐ เรื่อง ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์...

เพิ่มเติม 

เพิ่มเติม 

เพิ่มเติม