กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
     
 

 


 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประกาศ
  • จัดซื้อจัดจ้าง
  • บทความ


พุทธศาสนิกชนศรัทธาแรงกล้าเข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา
article thumbnail
            มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี มูลนิธิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า...


สวธ.เชิญชวนเข้าร่วมประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
article thumbnail
          นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) แจ้งว่า สวธ. กำหนดจัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ เมษายน ๒๕๕๘...


สวธ.เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย
article thumbnail
            นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) แจ้งว่า สวธ.โดยกลุ่มเสริมสร้างสุนทรียะทางวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดการประกวดร้องเพลงประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการถ่ายทอดบทเพลงรักชาติที่ทรงคุณค่าในอดีตมาเรียบเรียงใหม่ให้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น...


แสดงความยินดี
article thumbnail
           เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ นายมานัส ทารัตน์ใจ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เข้ามอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีกับ นางดุษฎี บุญทัศนกุล ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)


วธ.มอบโล่เชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๗
article thumbnail
             วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานมอบโล่เชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม ๙ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์...


วธ.เยี่ยมบ้านและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗
article thumbnail
              เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘  ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางไปเยี่ยมบ้านและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ เป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้แก่ นายจรูญ อังศวานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์...


แสดงความยินดี
article thumbnail
           เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ นายกตพล คงอุดม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามรัฐ จำกัด เข้าพบนางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อมอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในเทศกาลปีใหม่

เพิ่มเติม 

เพิ่มเติม 

เพิ่มเติม