กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
     
 

 


 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประกาศ
  • จัดซื้อจัดจ้าง
  • บทความ


สวธ.จัดการปฐมนิเทศนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ฯ
article thumbnail
         เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวนันทิยา  สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานการปฐมนิเทศนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี ๒๕๕๘  ณ...


สวธ.พร้อมประกาศรายชื่อ “วรรณกรรมแห่งชาติ” ส่งเสริมคนรุ่นใหม่รักการอ่านหนังสือดีมีคุณค่า
article thumbnail
            นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) เปิดเผยว่า ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี พ.ศ. ๒๔๕๗ ของวรรณคดีสโมสร สวธ. โดยกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม มีกำหนดการประกาศ ยกย่องหนังสือดีของชาติ จากการพิจารณาผลงานชิ้นเอกของศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ตั้งแต่ พ.ศ....


สวธ.จัดมหกรรมศิลปกรรม ๓ นิทรรศการใหญ่โดยศิลปินแห่งชาติ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”
article thumbnail
            เนื่องในโอกาสมหามงคล ปี ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ สวธ.กำหนดจัดงานมหกรรมศิลปกรรม ๓ นิทรรศการครั้งใหญ่ เปิดมุมมองใหม่กับผลงานศิลปะชิ้นใหม่ที่หาชมได้ยากของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์และเพื่อนศิลปิน เปิดแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ...


สวธ.มอบเกียรติบัตรผู้รับการอบรม“โครงการค่ายเยาวชนภาษาไทย”
article thumbnail
            วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗   เวลา ๑๕.๓๐ น. นายดำรงค์  ทองสม  รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับปฐมศึกษา  มัธยมศึกษา และ อาชีวะศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เข้ารับการอบรม “โครงการค่ายเยาวชนภาษาไทย”  จัดโดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษา ระหว่างวันที่...


วธ.ส่งความสุข มอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน
article thumbnail
           เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวกระทรวงวัฒนธรรมส่งความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ แก่ประชาชน พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์  ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา...


สวธ.ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๗
article thumbnail
               กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ...


สวธ.ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย
article thumbnail
           ตามที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศรับสมัครเยาวชนไทยอายุ ไม่เกิน ๒๕ ปี  เพื่อทดสอบและคัดเลือกเป็นสมาชิกนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จ    พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ...

เพิ่มเติม 

เพิ่มเติม 

เพิ่มเติม