สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1
mod_vvisit_counterเมื่อวาน4
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้11
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว21
mod_vvisit_counterเดือนนี้87
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว141
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด32324

We have: 1 guests online
Your IP: 54.226.47.198
 , 
Today: ก.ย. 27, 2016
สรุปผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานของส่วนไทยนิทัศน์
กลุ่มหอไทยนิทัศน์

๑.  กิจกรรมการให้บริการความรู้และนำชมในหอไทยนิทัศน์

  ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓


๒. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้หอไทยนิทัศน์สัญจร  ๔ ภาค

- จัดกิจกรรมหอไทยนิทัศน์สัญจร ๔ ภาค
 
 
 
ภาคกลาง   โดยจัดที่หอประชุมเล็ก  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  วันที่ ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๓
 
 

 

ภาคใต้    จัด  ณ โรงเรียนสภาราชินี ๒   อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  ในวันที่  ๒๓ - ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๓

 

                   

 

 

กลุ่มนิทรรศการ
ในรอบปีที่ผ่าน กลุ่มนิทรรศการได้ดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้               
๑. ได้จัดนิทรรศการทางวัฒนธรรม จำนวน ๒๐ เรื่อง
๒. ได้สื่อสิ่งพิมพ์ , สูจิบัตรประกอบนิทรรศการ จำนวน  ๘ เรื่อง
๓. ได้ให้บริการยืมชุดนิทรรศการเคลื่อนที่แก่หน่วยงานต่างๆ  จำนวน  ๑๔ แห่ง  
๔. นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม   โดยผ่านสื่อนิทรรศการ และการจัดกิจกรรม เสวนา / ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ / การสาธิต

ประกอบนิทรรศการ  จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน

๕.๑ นิทรรศการ “หุ่นไทย” และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หุ่นกระบอกไทย”  

 

 ๕.๒ นิทรรศการศิลปกรรมของนายสันต์  สารากรบริรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ปี พ.ศ.  ๒๕๔๗ และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ๕.๓ กิจกรรมตามโครงการ“วัฒนธรรมแห่งสายน้ำ สานสัมพันธ์ ลุ่มน้ำโขง”
๕.๔ การจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสต่างๆ   


นิทรรศการ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย “ดนตรีไทยพิลาส เฉลิมราชกุมารี”

ฯพณฯ อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
เนื่อง ในงานสัมมนา “ทิศทางประเทศไทยในมิติวัฒนธรรม”

 

นิทรรศการ ศิลปะการแสดงโขน  ณ ประเทศฝรั่งเศส

 

นายชุมพล   ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธี
เยี่ยมชม นิทรรศการของกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในงาน  “วันข้าราชการพลเรือน  ประจำปี ๒๕๕๒” 

นิทรรศการ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิทฯ

นิทรรศการวันศิลปินแห่งชาติ                  นิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

นิทรรศการ แสดงผลงานโครงการ                         นิทรรศการวันฉัตรมงคล
วัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน

นิทรรศการ วิถีชีวิตและภูมิปัญญา                 นิทรรศการอาหารไทย ภูมิปัญญาไทย
ของชุมชน มุสลิมภาคกลาง

นิทรรศการ วันภาษาไทยแห่งชาติ


นิทรรศการ วิถีชีวิตไทย  ณ  สาธารณรัฐแอฟริกาใต๕.๕ จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  


 

กลุ่มหอวัฒนธรรมนิทัศน์

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๒ กิจกรรม คือ

 ๑. กิจกรรมหอวัฒนธรรมนิทัศน์ : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ในส่วนภูมิภาค

๑.๑ สำรวจแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ๘๖ แห่งทั่วประเทศ โดยการส่งแบบสำรวจและลงพื้นที่ใน ๖ ภูมิภาค ประมวลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในปีต่อไป

ตัวอย่าง ภาพกิจกรรมลงพื้นที่ ๖ ภูมิภาค

กิจกรรม การลงพื้นที่สำรวจแหล่งเรียนรู้ฯภาคตะวันตก

(ศูนย์วัฒนธรรม/หอวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี)

กิจกรรม การลงพื้นที่สำรวจแหล่งเรียนรู้ฯภาคตะวันออก

(ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี)

กิจกรรม การลงพื้นที่สำรวจแหล่งเรียนรู้ฯ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(หออุบลนิทัศน์ จังหวัดอุบลราชธานี)

 

๑.๒ การให้บริการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมทางเว็บไซต์

- เว็บไซต์การญจนาภิเษกฯ  http://kanchanapisek.culture.go.th/thai/ 

 

- เผยแพร่ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ทางเว็บไซต์แผนที่แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

http://www.culture.go.th/culturemap/

- ผลิตหนังสือ/ซีดี "การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม : หอวัฒนธรรมนิทัศน์"

 

๒. กิจกรรมพัฒนาหอวัฒนธรรมนิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ : ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

- ศึกษา สำรวจ และคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมตามเกณฑ์ที่กำหนดจังหวัดละ ๒ แห่ง รวม ๑๐ แห่ง เพื่อเข้ารับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์

ท่านเลขาธิการ (นายสมชาย เสียงหลาย)

ชี้แจงโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ :

๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล

บรรยายกาศโครงการอบรมชี้แจงบูรณาการแผนงาน/

โครงการในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา

ตัวอย่าง แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมตามเกณฑ์ที่กำหนดจังหวัดละ ๒ แห่ง รวม ๑๐ แห่ง เพื่อเข้ารับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์

ศูนย์พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านคลองหอยโข่ง

จังหวัดสงขลา

มัสยิดนัจมุดดีน (มัสยิดโบราณ ๓๐๐ ปี)

จังหวัดปัตตานี

แหล่งเรียนรู้ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองยี่งอ

จังหวัดนราธิวาส

 

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

แหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านกาแป๊ะกอตอใน

จังหวัดยะลา

 

- จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการคัดเลือก

กิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาเชิงบุคลากรแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ : ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน จังหวัดสงขลา และศึกษาดูงานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนทรายขาว จังหวัดปัตตานี และโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนคลองแห จังหวัดสงขลา โดยนำเจ้าหน้าที่แหล่งเรียนรู้และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดใน ๖ ภูมิภาค เข้าร่วมอบรมกับผู้ดูแลแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภาพการจัดฝึกอบรมฯ

บรรยากาศพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ

วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ประธาน กล่าวเปิดการฝึกอบรมฯ

 

ส่วนหนึ่งของการบรรยาย โดย อ.วิษณุ เอมประณีตร์ เรื่องแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม : บริหารอย่างไรให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน (ยังมีวิทยากรบรรยาย อีกหลากหลายหัวข้อ)

เอกสารการฝึกอบรมฯ

 

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ

เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมถ่ายภาพร่วมกับวิทยากร

การศึกษาดูงาน ณ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนคลองแห จ.สงขลา

การศึกษาดูงาน ณ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนทรายขาว

 

- การจัดสรรงบประมาณให้แหล่งเรียนรู้ฯที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้

- จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์นำชมแหล่งเรียนรู้ฯ

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมมัคคุเทศก์นำชมแหล่งเรียนรู้ ณ หอไทยนิทัศน์

อ.นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ วิทยากรบรรยาย

"การเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี ศิลปะการพูดสำหรับมัคคุเทศก์"

 

อภิปาย "การพัฒนาบุคลิกภาพ" โดย อ.สมาน ถวิลกิจ

และ อ.สมบัติ เอกเชี่ยวชาญ

การฝึกปฏิบัติการนำชมแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ หอไทยนิทัศน์

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรและเจ้าหน้าที่ สวธ.

 

- จัดทำเอกสารองค์ความรุ้และสรุปผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ

- ผลิตหนังสือองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ฯที่ผ่านการคัดเลือก

- จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อจัดทำคู่มือเกณฑ์การดำเนินการคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ๖ ภูมิภาค

- จัดทำต้นฉบับคู่มือเกณฑ์การดำเนินการคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ๖ ภูมิภาค

 

- จัดพิมพ์หนังสือองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

- จัดพิมพ์คู่มือเกณฑ์การดำเนินการคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ๖ ภูมิภาค

- ภาพการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อจัดทำเอกสารองค์ความรู้ สรุปผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และกำหนดเกณฑ์การดำเนินการคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ๖ ภูมิภาค ในวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมกองอำนวยการร่วม ศวท. และ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ๑ ศวท.

ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา ประธานและฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทรายรายละเอียดโครงการ การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมกองอำนวยการร่วม ศวท.
การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ๑ ศวท. บรรยากาศระหว่างการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ ครั้งที่ ๒

ปัญหา/อุปสรรค

- จากการสำรวจแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ ๘๖ แห่ง ได้รับความร่วมมือส่งแบบตอบรับ ๓๔ แห่ง และผลจากการประมวลวิเคราะห์ข้อมูลทำให้ทราบว่าแหล่งเรียนรู้ยังขาดความพร้อมจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนในการบริหารจัดการบางเรื่อง

- บุคลากรกลุ่มหอวัฒนธรรมนิทัศน์มีจำนวนไม่เพียงพอในการดูแลรับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ

 

************************************