Main Menu

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้14
mod_vvisit_counterเมื่อวาน154
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้305
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1305
mod_vvisit_counterเดือนนี้5379
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5697
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด402138

We have: 1 guests online
Your IP: 54.196.153.46
 , 
Today: ก.ย. 26, 2016
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2011 เวลา 17:30 น.

ข้อมูลจากโครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ ศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 

และผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม 

 โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ ศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดทำขึ้นเพื่อออกไปเยี่ยมเยียนศิลปินแห่งชาติ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมทั้งในกทม.และส่วนภูมิภาค โดยได้เริ่มตั้งแต่ ปีพ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ เพื่อสอบถามสารทุกข์สุขดิบ ตลอดจนไปรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ ของท่านและที่สำคัญคือ การไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและแนะนำในเรื่องสวัสดิการที่ท่านจะได้รับ

ในการออกไปเยี่ยมเยียนแต่ละครั้งจะมี ผอ.กองกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในนามของท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมออกไปพบปะพูดคุยกับท่านศิลปินแห่งชาติ ท่านผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ซึ่งการไปพบกับแต่ละท่าน นอกจากทางเจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ ไปลงในศิลปินสาร (เอกสารสื่อสัมพันธ์ระหว่างกองกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมกับศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมซึ่งท่านสามารถเปิดดูได้ในเวบไซต์เดียวกันนี้) แล้วยังจะได้นำบางส่วนมาเผยแพร่ ณ ที่นี้อีกด้วย โดยท่านที่สนใจสามารถติดตามดูได้ตามรายชื่อข้างล่างนี้
ข้อมูลจากการไปเยี่ยมเยียนศิลปินแห่งชาติ  และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมปีพ.ศ. ๒๕๕๙

กรุงเทพมหานคร

เขต ศิลปินแห่งชาติ เขต ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
บางพลัด นางมารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา    
บางนา  นายประยอม  ซองทอง    
 คลองสาน  นายสมบัติ  พลายน้อย    
หลักสี่ นายสันต์ สารากรบริรักษ์    
ลาดพร้าว นายพินิจ  สุวรรณะบุณย์    
ทวีวัฒนา นางมัณฑนา  โมรากุล    
สวนหลวง ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี    
   

ภาคกลาง

จังหวัด ศิลปินแห่งชาติ จังหวัด ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
 นนทบุรี  นายอุทัย  แก้วละเอียด นครปฐม นายดวงแก้ว  พิทยากรศิลป์
  นายนิจ  หิญชีระนันทน์  สระบุรี นายทำนุ  อ้นประเสริฐ
 นครปฐม  พลเรือตรี มงคล  แสงสว่าง    
       
       

ภาคเหนือ

จังหวัด ศิลปินแห่งชาติ จังหวัด ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
แพร่ นางประนอม  ทาแปง แพร่ นายวิทยา  สุริยะ
    พะเยา พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
      พระโสภณพัฒโนดม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด ศิลปินแห่งชาติ จังหวัด ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
นครราชสีมา นายทวี  รัชนีกร สุรินทร์ นางปลั่งศรี  มูลศาสตร์
  นายชาติ  กอบจิตติ   นางผ่องศรี  ทองหล่อ
  นายสมบูรณ์สุข  นิยมศิริ อุบลราชธานี นายทินกร  อัตไพบูลย์
อุบลราชธานี นายฉลาด  ส่งเสริม   นายณรงค์  พงษ์ภาพ
      นางคำปุน  ศรีใส
      นายประดับ  ก้อนแก้ว
      นายดวง  วังสาลุน

ข้อมูลจากการไปเยี่ยมเยียนศิลปินแห่งชาติ  และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมปีพ.ศ. ๒๕๕๘

กรุงเทพมหานคร

เขต ศิลปินแห่งชาติ เขต ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
บางกอกน้อย นางเบ็ญจรงค์  ธนโกเศศ จตุจักร  นายประเสริฐ  ณ นคร
 ตลิ่งชัน  นางส่องชาติ  ชื่นศิริ    
จตุจักร คุณหญิงวิมล  ศิริไพบูลย์ (ทมยันตี)
 
      
     

     
       


   

ภาคเหนือ

จังหวัด ศิลปินแห่งชาติ จังหวัด ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
น่าน นายบุุญช่วย หิรัญวิทย์ น่าน พระครูพิทักษ์นันทคุณ
ลำพูน  นายอินสนธิ์  วงค์สาม    
เชียงใหม่  นายมานพ  ยาระณะ พิษณุุโลก นายวิบูลย์  อินทร์คล้าย
   นายพิชัย  นิรันต์   จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์
   นางสมพันธ์  โชตนา   นายประภาส  สิงหลักษณ์
       
   
 
       
   
 
       

ภาคกลาง

จังหวัด ศิลปินแห่งชาติ จังหวัด ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
สุพรรณบุรี นางขวัญจิต  ศรีประจันต์  สมุทรปราการ  นายสำเนา  เปรมปรีดา
นนทบุรี นายวิเชียร  คำเจริญ นายวาทิต  ไทรวิมาน 
 
 นายวีระ  ฉ่ำตุ๋ย
กาญจนบุรี นายอาจินต์  ปัญจพรรค์
  นายสมนึก ทองมา (ชลธี ธารทอง)  สมุทรสงคราม  นายวิรัตน์  ปิ่นสุวรรณ
     
พระนครศรีอยุธยา นายพินิจ  ฉายสุวรรณ ราชบุรี นางสาวทองอยู่  กำลังหาญ
  นายสำราญ  เกิดผล    
  ปทุมธานี นายทองคำ  พันนัทธี
ราชบุรี รองศาสตราจารย์เข็มรัตน์ กองสุข   นายเลิศศักดิ์  ปิติวิทยากุล
    นายสง่า  จันทร์ตรี
ปทุมธานี พันโทวิชิต  โห้ไทย    

ภาคตะวันออก

จังหวัด ศิลปินแห่งชาติ จังหวัด ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
   

       

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด ศิลปินแห่งชาติ จังหวัด ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
ร้อยเอ็ด นางฉวีวรรณ  พันธุ กาฬสินธ์ุ นางคำสอน  สระทอง
นครราชสีมา นายคำสิงห์  ศรีนอก หนองคาย นางณิศาชณ  บุปผาสังข์
    เลย นายสวาท  ศรีอุดร
    ขอนแก่น นางราตรี  ศรีวิไล
     
   

     
     

ภาคใต้

จังหวัด    ศิลปินแห่งชาติ จังหวัด ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
ประจวบคีรีขันธ์  นางภัทราวดี  มีชูธน ตรัง นายอนันต์  สิกขาจารย์
ตรัง นายณรงค์  จันทร์พุ่ม กระบี่ นายตรีก  ปลอดฤทธิ์
กระบี่ นายเคล้า  โรจนเมธากุล ภูเก็ต นายสกุล  ณ นคร
 


   ข้อมูลจากการไปเยี่ยมเยียนศิลปินแห่งชาติ  และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมปีพ.ศ. ๒๕๕๗

กรุงเทพมหานคร

    เขต        ศิลปินแห่งชาติ           เขต       ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
บางกะปิ นายอารี  สุทธิพันธุ์  บางนา  นายเสน่ห์ ภักตร์ผ่อง
       
มีนบุรี นายโกวิท  เอนกชัย  ธนบุรี  นายสุข  เพไพ
     
บางนา นายประยอม ซองทอง  พระนคร  ศาสตราจารย์คุณหญิง แม้นมาส  ชวลิต
     
ธนบุรี นางสุวรรณี  ชลานุเคราะห์    
       
บางซื่อ นายสมเศียร  พานทอง    
     
วังทองหลาง นายสุระพล  โทณะวณิก    
     
สวนหลวง นายชรินทร์  นันทานาคร    
     
คลองสาน นายสมบัติ  พลายน้อย    

ภาคเหนือ

จังหวัด   ศิลปินแห่งชาติ   จังหวัด     ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
 เชียงใหม่   นายสันต์ สารากรบริรักษ์         เชียงใหม่      นายบุญศรี  รัตนัง
   นางสมพันธ์  โชตนา    
   นายมานพ  ยาระณะ  ลำปาง  นายคำอ้าย  เดชดวงตา
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ วรางค์รัตน์
      นายศักดิ์ สักเสริญ  รัตนชัย
       
     พะเยา  พระโสภณพัฒโนดม
       
     เชียงใหม่  พระเทพวิสุทธิคุณ
       

ภาคกลาง

จังหวัด ศิลปินแห่งชาติ จังหวัด ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
 พระนครศรีอยุธยา    นายสำราญ  เกิดผล ชัยนาท  นายกอง  ยังตาล
  นายพินิจ  ฉายสุวรรณ    
  สุโขทัย นางทองเจือ สืบชมภู
     

ภาคตะวันออก

จังหวัด ศิลปินแห่งชาติ จังหวัด ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
    ตราด พระสุบิน ปณีโต
       

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด ศิลปินแห่งชาติ จังหวัด ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
อุบลราชธานี นายฉลาด  ส่งเสริม อุบลราชธานี นายณรงค์  พงษ์ภาพ
      นายประดับ  ก้อนแก้ว
      นางคำปุน  ศรีใส
      นายดวง  วังสาลุน
      นายทินกร  อัตไพบูลย์
    สุรินทร์ นางปลั่งศรี  มูลศาสตร์
      นางผ่องศรี  ทองหล่อ
      พระครูพิพิธประชานาถ

ภาคใต้

จังหวัด ศิลปินแห่งชาติ จังหวัด ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
สงขลา นายอิ่ม  จิตต์ภักดี สงขลา นายอิ่ม  จันทร์ชุม
  นายควน  ทวนยก   ศาสตราจารย์สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์
  นายนครินทร์  ชาทอง พัทลุง นายปลื้ม ชูคง
  นายฉิ้น  อรมุต ระนอง พระเทพสิทธิมงคล
    นครศรีธรรมราช นายแนบ  ทิชินพงศ์


ข้อมูลจากการไปเยี่ยมเยียนศิลปินแห่งชาติ  และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมปีพ.ศ. ๒๕๕๖

ภาคเหนือ      
จังหวัด  ศิลปินแห่งชาติ จังหวัด ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
น่าน นายคำผาย นุปิง น่าน พระครูพิทักษ์นันทคุณ
       
เชียงใหม่ นายพิชัย นิรันต์ เชียงใหม่ นายจอนิ โอ่โดเชา
 
   
 
พะเยา พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (พระธรรมวิมลโมลี)
      พระโสภณพัฒโนดม
       
    แพร่ นายวิทยา สุริยะ
     
    พิษณุโลก จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์
      นายประภาส สิงหลักษณ์
      นายวิบูลย์ อินทร์คล้าย
       
ภาคกลาง      
จังหวัด ศิลปินแห่งชาติ จังหวัด ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
กรุงเทพฯ นายนคร ถนอมทรัพย์ ชัยนาท นายกอง ยังตาล
 
   
สุพรรณบุรี นางเกลียว เสร็จกิจ ปทุมธานี นายเลิศศักดิ์  ปิติวิทยากุล
 
  นายทองคำ พันนัทธี
       
ภาคใต้      
จังหวัด ศิลปินแห่งชาติ จังหวัด ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
กระบี๋ นายเคล้า โรจนเมธากุล สุราษฎร์ธานี นายพัฒน์ เกื้อสกุล
       
    ตรัง นายอนันต์ สิกขาจารย์
     
    ภูเก็ต นายสกุล ณ นคร
      นายเฉ่ง เลิศกิจสมบูรณ์
     
    กระบี่ นายตรึก ปลอดฤทธิ์
     
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
   
จังหวัด ศิลปินแห่งชาติ จังหวัด ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
 ขอนแก่น  นายเคน ดาเหลา  อุดรธานี นางณิศาชณ บุปผาสังข์
     
 ร้อยเอ็ด  นางฉวีวรรณ พันธุ  กาฬสินธุ์ นายจันที แหวนเพชร
      นางคำสอน สระทอง
       
    ชัยภูมิ นายทรงชัย ศรีพล
       
    เลย นายสวาท ศรีอุดร
       
    ขอนแก่น นางราตรี ศรีวิไล
     
ภาคตะวันออก
   
จังหวัด ศิลปินแห่งชาติ จังหวัด ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
จันทบุรี นางนงไฉน ปริญญาธวัช    


ข้อมูลจากการไปเยี่ยมเยียนศิลปินแห่งชาติ  และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมปีพ.ศ. ๒๕๕๕

กรุงเทพมหานคร 

เขต ศิลปินแห่งชาติ           เขต             ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
                บางแค                 นายชัยชนะ บุญนะโชติ บางพลัด นางดรุณีนาถ  นาคคง
  นายประเทือง เอมเจริญ   ทวีวัฒนา นายดวงแก้ว  พิทยากรศิลป์
 พระนคร นางสุดจิตต์ อนันตกุล **  บางกอกน้อย นายคำนวณ  ชานันโท
 บางกอกน้อย รศ.ฤทัย ใจจงรัก    
  นางเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ    
บางชื่อ นายบุญเลิศ นาจพินิจ    
ราชเทวี นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์    
 ดอนเมือง นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี    
 บางพลัด นางมารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา    
     
ภาคกลาง      
จังหวัด ศิลปินแห่งชาติ จังหวัด ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
สมุทรปราการ นายยรรยง โอฬาระชิน  กาญจนบุรี  พลโทรวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์ ** 
กาญจนบุรี นายสมนึก ทองมา
(ชลธี ธารทอง) 
 
นนทบุรี นายราฆพ โพธิเวส    
นครปฐม นางผ่องศรี วรนุช    
พระนครศรีอยุธยา นายสำราญ เกิดผล    
  นายพินิจ ฉายสุวรรณ    
ภาคเหนือ ศิลปินแห่งชาติ
  ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม

จังหวัดสุโขทัย นางทองเจือ สืบชมพู
      นายสาทร โสรัจประสพสันติ
      นายประทีป สุขโสภา

 

โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ เพื่อการศึกษา ค้นคว้า สร้างสรรค์ และพัฒนาทางศิลปะและวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๔


ครั้งที่ ๑ เดินทางไปเยี่ยมศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงานฯภาคเหนื่อ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ภาคเหนือ
 จังหวัด ศิลปินแห่งชาติ                      จังหวัด    ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
เชียงใหม่               นายคำ กาไวย์ เชียงใหม่ นางบัวซอน   ถนอมบุญ

นายจุลทัศน์ กิติบุตร   นายบุญศรี รัตนัง
  นางจันทร์สม สายธารา**   พระเทพวิสุทธิคุณ
  นายมานพ ยาระณะ  
  นายสันต์   สารากรบริรักษ์  ลำปาง นายศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย
  นายองอาจ สาตรพันธุ์   นายสุรัตน์ วรางค์รัตน์  
  นางสมพันธ์ โชตนา  ลำพูน นายปรีชาเกียรติ บุญยเกียรติ
   
       
ครั้งที่ ๒ เดินทางไปเยี่ยมศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงานฯภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔
 
ภาคกลาง  
จังหวัด
ศิลปินแห่งชาติ         จังหวัด ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
สมุทรสาคร นางรวงทอง ทองลั่นธม  สมุทรสงคราม นายวิรัตน์ ปิ่นสุวรรณ
ปทุมธานี นายหวังดี นิมา(หวังเต๊ะ) **  ราชบุรี นางสาวทองอยู่ กำลังหาญ


 เพชรบุรี นายทองร่วง เอมโอษฐ์


  นางเนื่อง แฝงสีคำ
       
       
ครั้งที่ ๓ เดินทางไปเยี่ยมศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงานฯภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ เมษายน ๒๕๕๔
    ภาคตะวันออก  
 จังหวัด ศิลปินแห่งชาติ  จังหวัด ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
    สมุทรปราการ นายสำเนา เปรมปรีดา
      นายวาทิต ไทรวิมาน
      นายวีระ ฉ่ำตุ๋ย


ชลบุรี นางเพ็ญแข วัจนสุนทร


  นายยอดธง ศรีวราลักษณ์ **
 
ตราด พระสุบิน สัมมา (ปณีโต)
 
   
       
ครั้งที่ ๔ เดินทางไปเยี่ยมศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงานฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 จังหวัด ศิลปินแห่งชาติ
 จังหวัด ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
นครราชสีมา นายชาติ กอบจิตติ นครราชสีมา นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ
  นายคำสิงห์ ศรีนอก    

นายทวี รัชนีกร อุบลราชธานี นายประดับ ก้อนแก้ว

นายใหญ่ วิเศษพลกรัง   นายณรงค์ พงษ์ภาพ
อุบลราชธานี นายฉลาด ส่งเสริม   นายทินกร อัตไพบูลย์
 

นางคำปุน ศรีใส
 

นายดวง วังสาลุน


สุรินทร์ นางปลั่งศรี มูลศาสตร์


  นางผ่องศรี ทองหล่อ
 
  พระครูพิพิธประชานาถ
     
       
ครั้งที่ ๕ เดินทางไปเยี่ยมศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงานฯ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
    ภาคใต้  
 จังหวัด ศิลปินแห่งชาติ  จังหวัด ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
นครศรีธรรมราช นายสุชาติ ทรัพย์สิน นครศรีธรรมราช นายแนบ ทิชินพงศ์
      นายชุ่ม สุวรรณทิพย์
      นายประยงค์ รณรงค์
พัทลุง นายพร้อม บุญฤทธิ์ ** พัทลุง นายปลื้ม ชูคง
สงขลา นายฉิ้น อรมุต   นายอิ่ม จันทร์ชุม
  นายอิ่ม จิตต์ภักดี  สงขลา ศ.สุธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์
  นายนครินทร์ ชาทอง   นายอัมพร ด้วงปาน
  นายสถาพร ศรีสัจจัง  
  นายควน ทวนยก

     
     
    กรุงเทพมหานคร  
   ศิลปินแห่งชาติ
 
เขตวัฒนา นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต  เขตคลองสามวา  นายพินิจ สุวรรณะบุณย์๒(๕๗)


 แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 06 กันยายน 2016 เวลา 14:44 น.