Main Menu

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้34
mod_vvisit_counterเมื่อวาน179
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้34
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1501
mod_vvisit_counterเดือนนี้4576
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4826
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด395638

We have: 4 guests, 1 bots online
Your IP: 54.80.178.8
 , 
Today: ส.ค. 27, 2016

                                       ภาคเหนือ

                                                         ศิลปินแห่งชาติ  สาขาวรรณศิลป์
ทั้งหมด           จำนวน ๓ คน 
ถึงแก่กรรม       จำนวน ๒ คน 
ยังมีชีวิตอยู่       จำนวน ๑ คน 

ที่ ชื่อ-สกุล สาขา ปีที่ได้รับ ที่อยู่ หมายเหตุ
๑.

นายรงค์   วงษ์สวรรค์

วรรณศิลป์ ๒๕๓๘

๑๓๙  หมู่ที่ ๓  ซอยสวนทูนอิน  ถนนห้วยบวกเขียด  ต.โป่งแยง 
อ.แม่ริม  จ. เชียงใหม่  ๕๐๑๘๐

ถึงแก่กรรม

๒.

ศาสตราจารย์เกียรติ ดร.มณี   พยอมยงค์

วรรณศิลป์ ๒๕๔๙

๒๕๔   ถนนโชตนา  ต.ริมใต้  อ.แม่ริม   
จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๘๐

ถึงแก่กรรม
๓. นายเจริญ  มาลาโรจน์ (มาลา คำจันทร์) วรรณศิลป์ ๒๕๕๖ ๕๖ หมู่ ๑๑ ตำบลยุหว่า อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ ๕๐๑๒๐
E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
 
                                                                 สาขาทัศนศิลป์  
ทั้งหมด          จำนวน    ๑๐ คน 
ถึงแก่กรรม       จำนวน     ๓ คน  
ยังมีชีวิตอยู่      จำนวน     ๗ คน       

 ที่

 ชื่อ - สกุล

  สาขา 

 ปีที่ได้รับ 

ที่อยู่ 

หมายเหตุ

๑.

นางแสงดา   บันสิทธิ์  

การทอผ้า

๒๕๒๙

บ้านไร่ไผ่งาม  ๑๐๕  หมู่ที่ ๘ถ. เชียงใหม่-ฮอด  ต. สบเตี๊ยะ   อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่  ๕๐๑๖๐

ถึงแก่กรรม

๒.

นายอินสนธิ์     วงค์สาม 

ระติมากรรม

๒๕๔๒

๑๐๙/๒  ป่าซางน้อย  หมู่ที่  ๑  ต.บ้านแป้นอ. เมืองฯ จ. ลำพูน  ๕๑๐๐๐

 

๓.

นายถวัลย์   ดัชนี 

จิตรกรรม

๒๕๔๔

๔๑๔  หมู่ที่ ๑๓  ต.นางแล  อ.เมืองฯ จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐

ถึงแก่กรรม

๔.

นายพิชัย    นิรันต์ 

จิตรกรรม

๒๕๔๖

๑๘๑/๔๒  หมู่ที่ ๒  หมู่บ้านเกศแก้ว ซอยอยู่เย็น  ถนนห้วยแก้ว  ต.ช้างเผือก อ.เมืองฯ  จ.เชียงใหม่  ๕๐๓๐๐  

 
๕. นายไพบูลย์   มุสิกโปดก ภาพถ่ายศิลปะ ๒๕๔๗ ๒๙/๒๑  ซอย ๓ ถนนสิงหวัฒน์  อ. เมืองฯ 
จ. พิษณุโลก  ๖๕๐๐๐
ถึงแก่กรรม 

๖.

นายสันต์    สารากรบริรักษ์

จิตรกรรม

๒๕๔๗

๕๔  หมู่ ๔  ต. ขี้เหล็ก  อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่  ๕๐๑๕๐

 

๗.

นายองอาจ   สาตรพันธุ์

สถาปัตยกรรมร่วมสมัย

๒๕๕๒

๖  ถนนราชมรรคา ซอย ๙  ต.พระสิงห์ 
อ.เมืองฯ  จ.เชียงใหม่  ๕๐๒๐๐  

 

๘.

 นางประนอม  ทาแปง

ประณิตศิลป์-ศิลปะผ้าทอ

 ๒๕๕๓

๔๖ หมู่ที่ ๒ บ้านนมน ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่

 

๙. นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรรม  ๒๕๕๔ วัดร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐  
๑๐. นายบุญช่วย  หิรัญวิทย์ ประณีตศิลป์ ๒๕๕๗ ๓๗/๑ บ้านประตูปล่อง ถ.เปรมประชาราษฎร์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน ๕๕๐๐๐  
                                       สาขาศิลปะการแสดง
ทั้งหมด     จำนวน ๑๐ คน 
ถึงแก่กรรม จำนวน   ๘ คน
ยังมีชีวิตอยู่  จำนวน  ๒ คน

ที่ 

ชื่อ - สกุล

 สาขา

ปีที่ได้รับ 

ที่อยู่ 

หมายเหตุ

๑.

นายไชลังกา เครือเสน

ดนตรีพื้นบ้าน

๒๕๓๐

๘๒/๒ ถนนมหาวงศ์ ต.ในเวียง อ.เมืองฯ จ.น่าน  ๕๕๐๐๐

ถึงแก่กรรม
๒. นายประสิทธิ์ ถาวร  ดนตรีไทย ๒๕๓๑ ๒๐๔/๖๙ สันกำแพงปาร์ค ซอย ๓ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๓๐ ถึงแก่กรรม
๓. นายประเวช กุมุท ดนตรีไทย ๒๕๓๒ ๑๕๖/๑๐ หมู่ที่ ๒ ซอยช่างเดือน-อยู่เย็น ๘ ต.ช้างเผือก อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ ถึงแก่กรรม
๔. นายคำ กาไวย์  การแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน  ๒๕๓๕  ๑๒๕ หมู่ที่ ๓ ซอยบ้านส้อง ตลาดสุขาภิบาล ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๓๐  ถึงแก่กรรม
๕. นายผาย นุปิง การแสดงพื้นบ้าน-ขับซอ ๒๕๓๘ ๘๗ หมู่ที่ ๓ บ้านหัวนา ถนน ร.พ.ช. กิ่งต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน ๕๕๐๐๐  ถึงแก่กรรม
๖. นางจันทร์สม สายธารา เพลงพื้นบ้าน-ขับซอ ๒๕๓๙ ๙๙ หมู่ ๔ บ้านป่าแงะ ถนนโชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐ ถึงแก่กรรม
๗. เจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่  คีตศิลป์ล้านนา ๒๕๔๑ ๒๑๗/๑ บ้านบุปชาติ ถนนวิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ ถึงแก่กรรม
๘. นางสมพันธ์ โชตนา นาฎศิลป์พื้นเมืองล้านนา ๒๕๔๒ ๗๙ ถนนราชมรรคา ต.พระสิงห์ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐  
๙. นายมานพ ยาระณะ การแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน ๒๕๔๘ ๕ ถนนเจริญเมือง ซอย ๒ ต.วัดเกต อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๐๐  ถึงแก่กรรม
๑๐. นางบัวซอน ถนอมบุญ การแสดงพื้นบ้าน-ขับซอ ๒๕๕๕ ๑๑๘/๓ หมู่ ๑๐ บ้านพระเจ้านั่งโก๋น ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐  

                                                                   สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม
ทั้งหมด จำนวน ๑ คน 
ที่   ชื่อ-สกุล สาขา ปีที่ได้รับ ที่อยู่ หมายเหตุ
๑. นายจุลลทัศน์ กิติบุตร แบบร่วมสมัย ๒๕๔๗  ๔๘/๑ หมู่ ๓ ต.ผีเสื้อ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐  


  << เริ่มแรก < ย้อนกลับ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ถัดไป > สุดท้าย >>
                                                                        3