Main Menu

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้64
mod_vvisit_counterเมื่อวาน144
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้759
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว897
mod_vvisit_counterเดือนนี้2117
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3897
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด210265

We have: 1 guests online
Your IP: 54.242.8.162
 , 
Today: เม.ย. 19, 2014

                                       ภาคเหนือ

                                                         ศิลปินแห่งชาติ  สาขาวรรณศิลป์
ทั้งหมด           จำนวน ๔ คน 
ถึงแก่กรรม       จำนวน ๒ คน 
ยังมีชีวิตอยู่       จำนวน ๒ คน 

ที่ ชื่อ-สกุล สาขา ปีที่ได้รับ ที่อยู่ หมายเหตุ
๑.

นายรงค์   วงษ์สวรรค์

วรรณศิลป์ ๒๕๓๘

๑๓๙  หมู่ที่ ๓  ซอยสวนทูนอิน  ถนนห้วยบวกเขียด  ต.โป่งแยง 
อ.แม่ริม  จ. เชียงใหม่  ๕๐๑๘๐

ถึงแก่กรรม

๒.

ศาสตราจารย์เกียรติ ดร.มณี   พยอมยงค์

วรรณศิลป์ ๒๕๔๙

๒๕๔   ถนนโชตนา  ต.ริมใต้  อ.แม่ริม   
จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๘๐

ถึงแก่กรรม
๓. นางบัวซอน  ถนอมบุญ วรรณศิลป์ ๒๕๕๕ ๑๑๘/๓  หมู่ที่ ๑๐  หมู่บ้านพระเจ้านั่งโก๋น  ต.ดอนแก้ว
อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  ๕๐๑๘๐
 
๔. นายเจริญ  มาลาโรจน์ (มาลา คำจันทร์) วรรณศิลป์ ๒๕๕๖ ๕๖ หมู่ ๑๑ ตำบลยุหว่า อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ ๕๐๑๒๐
E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
 
                                                                 สาขาทัศนศิลป์  
ทั้งหมด          จำนวน    ๙ คน 
ถึงแก่กรรม       จำนวน   ๒ คน  
ยังมีชีวิตอยู่      จำนวน    ๗ คน       

 ที่

 ชื่อ - สกุล

  สาขา 

 ปีที่ได้รับ 

ที่อยู่ 

หมายเหตุ

๑.

นางแสงดา   บันสิทธิ์  

การทอผ้า

๒๕๒๙

บ้านไร่ไผ่งาม  ๑๐๕  หมู่ที่ ๘ถ. เชียงใหม่-ฮอด  ต. สบเตี๊ยะ   อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่  ๕๐๑๖๐

ถึงแก่กรรม

๒.

นายอินสนธิ์     วงค์สาม 

ระติมากรรม

๒๕๔๒

๑๐๙/๒  ป่าซางน้อย  หมู่ที่  ๑  ต.บ้านแป้นอ. เมืองฯ จ. ลำพูน  ๕๑๐๐๐

 

๓.

นายถวัลย์   ดัชนี 

จิตรกรรม

๒๕๔๔

๔๑๔  หมู่ที่ ๑๓  ต.นางแล  อ.เมืองฯ จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐

 

๔.

นายพิชัย    นิรันต์ 

จิตรกรรม

๒๕๔๖

๑๘๑/๔๒  หมู่ที่ ๒  หมู่บ้านเกศแก้ว ซอยอยู่เย็น  ถนนห้วยแก้ว  ต.ช้างเผือก อ.เมืองฯ  จ.เชียงใหม่  ๕๐๓๐๐  

 
๕. นายไพบูลย์   มุสิกโปดก ภาพถ่ายศิลปะ ๒๕๔๗ ๒๙/๒๑  ซอย ๓ ถนนสิงหวัฒน์  อ. เมืองฯ 
จ. พิษณุโลก  ๖๕๐๐๐
ถึงแก่กรรม 

๖.

นายสันต์    สารากรบริรักษ์

จิตรกรรม

๒๕๔๗

๕๔  หมู่ ๔  ต. ขี้เหล็ก  อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่  ๕๐๑๕๐

 

๗.

นายองอาจ   สาตรพันธุ์

สถาปัตยกรรมร่วมสมัย

๒๕๕๒

๖  ถนนราชมรรคา ซอย ๙  ต.พระสิงห์ 
อ.เมืองฯ  จ.เชียงใหม่  ๕๐๒๐๐  

 

๘.

 นางประนอม  ทาแปง

ประณิตศิลป์-ศิลปะผ้าทอ

 ๒๕๕๓

๔๖ หมู่ที่ ๒ บ้านนมน ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่

 

๙. นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรรม  ๒๕๕๔ วัดร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐  
                                       สาขาศิลปะการแสดง
ทั้งหมด     จำนวน ๑๐ คน 
ถึงแก่กรรม จำนวน   ๖ คน
ยังมีชีวิตอยู่  จำนวน  ๔ คน

ที่ 

ชื่อ - สกุล

 สาขา

ปีที่ได้รับ 

ที่อยู่ 

หมายเหตุ

๑.

นายไชลังกา เครือเสน

ดนตรีพื้นบ้าน

๒๕๓๐

๘๒/๒ ถนนมหาวงศ์ ต.ในเวียง อ.เมืองฯ จ.น่าน  ๕๕๐๐๐

ถึงแก่กรรม
๒. นายประสิทธิ์ ถาวร  ดนตรีไทย ๒๕๓๑ ๒๐๔/๖๙ สันกำแพงปาร์ค ซอย ๓ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๓๐ ถึงแก่กรรม
๓. นายประเวช กุมุท ดนตรีไทย ๒๕๓๒ ๑๕๖/๑๐ หมู่ที่ ๒ ซอยช่างเดือน-อยู่เย็น ๘ ต.ช้างเผือก อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ ถึงแก่กรรม
๔. นายคำ กาไวย์  การแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน  ๒๕๓๕  ๑๒๕ หมู่ที่ ๓ ซอยบ้านส้อง ตลาดสุขาภิบาล ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๓๐  ถึงแก่กรรม
๕. นายผาย นุปิง การแสดงพื้นบ้าน-ขับซอ ๒๕๓๘ ๘๗ หมู่ที่ ๓ บ้านหัวนา ถนน ร.พ.ช. กิ่งต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน ๕๕๐๐๐  
๖. นางจันทร์สม สายธารา เพลงพื้นบ้าน-ขับซอ ๒๕๓๙ ๙๙ หมู่ ๔ บ้านป่าแงะ ถนนโชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐ ถึงแก่กรรม
๗. เจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่  คีตศิลป์ล้านนา ๒๕๔๑ ๒๑๗/๑ บ้านบุปชาติ ถนนวิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ ถึงแก่กรรม
๘. นางสมพันธ์ โชตนา นาฎศิลป์พื้นเมืองล้านนา ๒๕๔๒ ๗๙ ถนนราชมรรคา ต.พระสิงห์ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐  
๙. นายมานพ ยาระณะ การแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน ๒๕๔๘ ๕ ถนนเจริญเมือง ซอย ๒ ต.วัดเกต อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๐๐  
๑๐. นางบัวซอน ถนอมบุญ การแสดงพื้นบ้าน-ขับซอ ๒๕๕๕ ๑๑๘/๓ หมู่ ๑๐ บ้านพระเจ้านั่งโก๋น ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐  

                                                                   สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม
ทั้งหมด จำนวน ๑ คน 
ที่   ชื่อ-สกุล สาขา ปีที่ได้รับ ที่อยู่ หมายเหตุ
๑. นายจุลลทัศน์ กิติบุตร แบบร่วมสมัย ๒๕๔๗  ๔๘/๑ หมู่ ๓ ต.ผีเสื้อ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐  


  << เริ่มแรก < ย้อนกลับ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ถัดไป > สุดท้าย >>
                                                                        3