• หออัครศิลปิน เปิด อังคาร - อาทิตย์ เวลา 09.30 - 16.00 น.ติดต่อขอเข้าชมโทร 093 095 9665
 • || || || || ||
  \"pic\"คลังภาพ คลังความรู้\"pic\"
  คลังภาพ คลังความรู้ 
  นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต, Phra Phuean & Phra Phaeng, 1971
  นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต, The dance of Mekha la an angel and Ramasura, 2002
  นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต, The crystal-studded headdress, 1990
  นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต, สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงส์
  นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต, รำหน้าพาทย์เพลงกลม
  นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต, แต่งตัว, 2526
  นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต, ละคร, 2554
  นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต, The seven bathing Kinnaris, 1995
  นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต, Rochana, 1997
  คลังภาพ คลังความรู้ 
  นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต, Phra Sangthong, 1998
  นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต, Phra Law in the woods, 1984
  นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต, Phra Law & Laksanavadi, 1999
  นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต, Busaba, 1977
  นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต, Likay Song Khrueang, 1997
  นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต, Lakhon Jatri, 2001
  นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต, Floral decoration on a headdress, 2004
  นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต, Narayana, the vedic supreme god, 2000
  นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต, Melodies of the wind, 1997
  คลังภาพ คลังความรู้ 
  นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต, Courting, 1991
  นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต, Khun Phaen abducting Wanthong, 1979
  นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต, Lady Luck on reddish background, 2002
  นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต, Brahma, the creator god, 1976
  นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต, Before the performance, 1990
  นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต, Phra Law pursuing Kai Kaew, 1994
  นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต, Khun Phaen, 1989-1990
  นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต, Khun Phaen abducting Wanthong, 1977
  นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต, Bashful, 1998

  หออัครศิลปิน ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
  โทรศัพท์(ชั่วคราว) 093 095 9665
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์