• หออัครศิลปิน เปิด อังคาร - อาทิตย์ เวลา 09.30 - 16.00 น.
  • || || || ||

    ข่าวประชาสัมพันธ์  

    หออัครศิลปิน  ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
    โทรศัพท์(ชั่วคราว) 089 894 1327 (นายบุญมา นาเคน) , 089 790 1828(นายเศกสรร ผุดผาด)
    จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์