เครื่องดนตรีพื้นบ้านไทย ภาคกลาง เครื่องดนตรีพื้นบ้านไทย ภาคใต้
ภาคกลาง ภาคใต้
เครื่องดนตรีพื้นบ้านไทย ภาคเหนือ เครื่องดนตรีพื้นบ้านไทย ภาคอีสาน
ภาคเหนือ ภาคอีสาน
 
เสียงเครื่องดนตรีภาคใต้
ทับ
กลองโนรา
โหม่ง
ปี่
แตระพวง

 
   
ทับ
เป็นเครื่องดนตรีที่มีความสำคัญ ในการให้จังหวะ ควบคุม การเปลี่ยนแปลงจังหวะ
กลองโนรา
ใช้ประกอบการแสดง โนราหรือหนัง ตะลุง โดยทั่วไปมี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหน้า
       
โหม่ง
เป็นเครื่องดนตรี ที่มีส่วนสำคัญ ในการขับ บท ทั้งในด้านการให้เสียง
ปี่
เครื่องดนตรีชนิดนี้มีความสำคัญใน การเสริมเสียงสะกดใจผู้ชม
       
แตระพวงหรือกรับพวง
เป็นเครื่องประกอบจังหวะทำจากไม้เนื้อแข็ง
   
       
 
 
 
 
 
   
   
 
ลิขสิทธิ์โดย ลิขสิทธิ์โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม