เครื่องดนตรีพื้นบ้านไทย ภาคใต้
ภาคกลาง ภาคใต้
เครื่องดนตรีพื้นบ้านไทย ภาคเหนือ เครื่องดนตรีพื้นบ้านไทย ภาคอีสาน
ภาคเหนือ ภาคอีสาน
 
เสียงเครื่องดนตรีภาคเหนือ
สะล้อหรือทะล้อ
ซึง
ขลุ่ย
ปี่
ปี่แน
พิณเปี๊ยะ
กลองเต่งถิ้ง
ตะหลดปด
กลองติ่งโนง
กลองสะบัดชัย

 
   
สะล้อหรือ ทะล้อ
เป็นเครื่องสายบรรเลง ด้วยการสี ใช้คัน ชักอิสระ ตัวสะล้อที่เป็น แหล่งกำเนิดเสียงทำ ด้วยกะลามะพร้าว
ซึง
เป็นเครื่องสายชนิดหนึ่ง ใช้บรรเลงด้วยการดีด ทำ ด้วยไม้สักหรือไม้เนื้อแข็ง
       
ขลุ่ย
เช่นเดียวกับขลุ่ยของภาคกลาง
ปี่
เป็นปี่ลิ้นเดียว ที่ตัวลิ้นทำด้วย โลหะเหมือนลิ้นแคน ตัวปี่ทำด้วยไม้ซาง
       
ปี่แน
มีลักษณะคลายปี่ไฉน หรือปี่ชวา แต่มี ขนาดใหญ่กว่า เป็นปี่ประเภท ลิ้นคู่ทำด้วยไม้
พิณเปี๊ยะ หรือ พิณเพียะ
หรือบางทีก็เรียกว่า เพียะ หรือเปี๊ยะ กะโหลกทำด้วยกะลามะพร้าว
       
กลองเต่งถิ้ง
เป็นกลองสองหน้า ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้แดง หรือไม้ เนื้ออ่อน
ตะหลดปด หรือมะหลดปด
เป็นกลองสองหน้า ขนาดยาวประมาณ ๑๐๐ เซนติเมตร
       
กลองตึ่งโนง
เป็นกลอง ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ตัวกลองจะยาว มากขนาด ๓-๔ เมตร
กลองสะบัดชัยโบราณ
เป็นกลองที่ มีมานานแล้ว นับหลายศตวรรษ
 
 
 
 
 
 
   
   
 
ลิขสิทธิ์โดย ลิขสิทธิ์โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.)กระทรวงวัฒนธรรม