เครื่องดนตรีประจำภาค

   ภาคกลาง
   ภาคเหนือ
   ภาคอีสาน
   ภาคใต้

เครื่องดนตรีภาคอีสาน

   หืน
   แคน
   โหวต
   พิณ
   โปงลาง
   จะเข้(กระบือ)
   กระจับปี่(จับเปย)
   ซอกันตรึม
   กลองกันตรึม
   ปี่สไล หรือ ปี่ไฉน
   กรับคู่

 

$detail_th"; ?>

" >

 

"> quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="250" height="200">

 

ดาว์นโหลดไฟล์เสียง


">.mp3 ">.wma

 

 

 
ลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) กระทรวงวัฒนธรรม