วัดมหิงสาราม ซึ่งเป็นวัดร้าง อยู่ในเขตตำบลบางกระบือ เป็นวัดที่เก่าแก่มาก ใบเสมาทำด้วยหินทรายแดง สร้างขึ้นในตอนต้นกรุงศรีอยุธยา วัดนี้เดิมอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นอยู่กลางทุ่งนา เนื่องจากแม่น้ำตื้นเขินเปลี่ยนทิศทางกลายเป็นดินดอน ริมตลิ่งจึงงอกห่างออกไป ทำให้วัดอยู่ห่างจากริมแม่น้ำมาขึ้นทุกปี การไปมาไม่สะดวกจึงทำให้กลายเป็นวัดร้างไปในที่สุด สันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่า เนื่องจากได้ขุดพบเครื่องปั้นดินเผาลักษณะต่าง ๆ จำนวนมากมาย และเครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้ เป็นศิลปะสมัยสุโขทัยก็มี สมัยอยุธยาก็มี ตลอดจนเหรียญเงินโบราณของไทยและต่างประเทศ เช่น เขมร มาเลเซีย จีน อินโดนีเซีย และของฝรั่งก็มี แสดงให้เห็นว่าในย่านนี้น่าจะเป็นด่านแลกเปลี่ยนสินค้าขนาดใหญ่มาก่อนก็อาจจะเป็นได้
        วัดมหิงสาราม เดิมมีควายป่ามาก มหิงสา แปลว่า ควายป่า จึงตั้งชื่อวัดตามลักษณะที่มีควายมาก เพราะคนโบราณ มักชอบเรียกชื่อตำบล หรือ หมู่บ้านตามสิ่งที่มีอยู่
        ปัจจุบันนี้ ตำบลคลองควายก็ดี ตำบลบางกระบือก็ดี ความเป็นป่าหมดไปแล้ว ฉะนั้นควายป่า วัวป่า และสัตว์ป่าอื่น ๆ จึงไม่มีให้เห็นอีก แม้ในทุ่งนี้จะมีดินอุดมสมบูรณ์ ควายซึ่งเคยเลี้ยงไว้ทำนาก็ไม่มีเหลือ เพราะนิยมรถไถนา (ควายเหล็ก) กันทุกบ้าน เวลานี้ก็เหลือเพียงชื่อ ที่เรียกกันว่า คลองควาย บางกระบือ และคลองวัว มาจนตราบเท่าทุกวันนี้เท่านั้น ส่วนวัดมหิงสาราม ยังคงมีอยู่เช่นเดิม และขณะนี้ก็มีพระเข้าจำพรรษาอยู่ ๕-๗ รูป

ชื่อ นายทองคำ พันนัทธี
ที่อยู่ ๑๔ ถนนคลองวัดโส อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ชาติพันธุ์ ไทย
ภาษา ไทย
วันที่ให้สัมภาษณ์ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒