ชื่อศิลปหัตถกรรม
        งานจักสาน หรืองานประดิษฐ์ (บ้านเรือนไทยหลังเล็ก กระบุง กระด้งสุ่ม)

 วัสดุที่ใช้
        ไม้ไผ่ ซึ่งแต่เดิมไปหาเอาจากป่าใกล้ ๆ ได้ ปัจจุบันต้องไปเอามาจากทางสังขละบุรี โดยมีคนเอามาให้บ้าง เอามาฝากบ้าง

 เริ่มเรียนกับใคร
        หัดเอง ฝึกทำจากการดูเขาทำเมื่อตอนเด็ก ๆ และจากการได้เห็นสิ่งของจักสานเมื่อคราวที่ไปเที่ยวเชียงใหม่ จึงนำมาฝึกทำตามอย่างโดยหัดทำสาแหรก กระบุง กระด้ง ส่วนการทำบ้านเรือนไทยหลังเล็ก ๆ นี้ มาทำในภายหลัง

 วิธีทำ
        มีวิธีทำที่แตกต่างกันไป สำหรับบ้านเรือนไทยหลังเล็ก ๆ นั้น ต้องตัดไม้ค่อย ๆ ประกอบ ระยะเวลาที่ใช้ทำไม่ค่อยแน่นอน ถ้าขยันก็จะเสร็จเร็ว ถ้าปวดเมื่อยก็ใช้เวลานานหน่อย บ้านไทยหลังเล็กถ้าทำติดต่อกันประมาณ ๕ - ๖ วัน ก็เสร็จ

 การประยุกต์ใช้
        มีการประยุกต์พวกลวดลายการสาน เพื่อให้เกิดความคงทน แข็งแรง จากของเดิมที่เคยทำ และให้ดูสวยงามขึ้นกว่าเดิม แต่เดิมลวดลายที่ทำไม่ค่อยประณีต

 การจักสาน
        แต่เดิมไม้ไผ่หาง่ายก็หาเอามาทำกระบุง กระด้ง ขณะที่ไปเลี้ยงวัวกลางทุ่ง ก็ทำไปเรื่อย ๆ โดยมุ่งทำเอาไว้ใช้ หรือให้ลูกหลานไปใช้ ไม่ได้มุ่งจะขาย ต่อมาคนมาเห็นเข้าก็ขอซื้อจึงขายไปบ้าง ส่วนใหญ่เป็นคนในหมู่บ้านก็มี มาจากบ้านอื่น ๆ ก็มี เช่น พนมทวนก็มี ส่วนบ้านไทยหลังเล็กนั้นทำเพื่อให้หลานได้ดู เอาไว้เล่น คนละหลัง

 การลงทุน
        เนื่องจากไม่ได้ทำขายเป็นอาชีพโดยตรง และผู้ต้องการซื้อต้องมาซื้อของที่บ้านพอใจก็ซื้อไป ส่วนใหญ่เป็นพวก กระบุง กระด้ง

 การถ่ายทอด
        มีคนเคยมาขอเรียน และนายจรูญสอนให้ทำ ก็ทำไม่ได้ ขณะที่ยังบวชพระอยู่มีเพื่อนชื่อนายวิเชียร ได้มาฝึกทำจนทำได้ฝีมือใกล้เคียงกันมาก ซึ่งมีเพียงคนเดียว นอกจากนี้ก็มีหลานชื่อนายพุด และนายสมบัติ ที่มาเรียนและสามารถทำได้ แต่ฝีมือยังสู้นายวิเชียรไม่ได้

ชื่อ

นายจรูญ วงศ์วรรณ

เกิด วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๔๖๓
ที่อยู่ ๑๓๓/๒ หมู่ ๑ ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
การศึกษา ชั้นประถมปีที่ ๓
อาชีพ ทำนา
สถานภาพ แต่งงาน
วันที่ให้สัมภาษณ์ วันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒