กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ SWITCH HUB จำนวน ๑ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศในการเดินทางไปราชการจังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือพระผู้สถิตในหทัยราษฎร์ ครั้งที่ ๒
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์งานห้องน้ำ อาคารส่งเสริมวัฒนธรรม
รายงานผลการขอจัดซื้อวัสดุ ๑๕ รายการ
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คัน
รายงานผลการพิจารณาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๓ คัน
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุ SWITCH HUB จำนวน ๑ รายการ
รายงานผลการพิจารณาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างถ่ายแบบรูปรายการงานก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเต็นท์ผ้าใบหลังอาคาร หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อตู้ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่จำนวน ๔ ชุด
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐" ในหนังสือพิมพ์รายวัน
รายงานขอจ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานต์
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อตัวเก็บข้อมูล(EXTERNAL HARDDISK)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำบัญชีหนังสือขอทำลาย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่น สำหรับรถตู้ปรับอากาศที่จ้างเหมาฯ จำนวน ๑ คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลง) จำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่น สำหรับรถตู้ปรับอากาศที่จ้างเหมาฯ จำนวน ๑ คันโดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)