กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้เช่าปรับอากาศ จำนวน ๑๒ คัน
รายงานผลการพิจารณาและขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถตู้เช่าบริการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศในการเดินทางไปราชการจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศในการเดินทางไปราชการจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขอจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ
รายงานขอซื้อหมึกพิมพ์ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และเครื่องโทรสา
รายงานผลการพิจารณาและซื้อเครื่องปรับอากาศ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุทางการเกษตรและไม้ประดับ จำนวน ๓ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการ "การเล่นพื้นบ้านเด็กไทย" ภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน ๑๕๐ เล่ม
รายงานผลการพิจารณาและขอจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๑๓ คน เพื่อใช้เป็นพาหนะในการรับ่-ส่งผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเล่นพื้นที่บ้านของเด็กไทย" ภาคกลางและภาคตะวันออก ลงพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุทธยา ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อขาตั้งเครื่องโทรทัศน์ จำนวน ๓ ตัว
รายงานผลการพิจารณาและขอจัดจ้างเหมาติดแผ่นฟิล์มกรองแสง จำนวน ๓ ห้อง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาเช่าห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ห้อง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือประเพณีสงกรานต์และการ์ดอวยพร
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้าง สำหรับจ้างเหมาจัดนิทรรศการและตกแต่งสถานที่ในงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพตร์แอนิเมชั่น "รามเกียรติ์ จากจิตรกรรมรอบพระระบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารม ตอน รามาวตาร"
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๕ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือ "อาหารอร่อย ๑๐๐ ปี"
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)