กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างสำหรับจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการโครงการตามหาบุคคลในภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมพื้นอาคาร ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)จำนวน ๑ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการภายในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)จำนวน ๑ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
รายงานขอจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐ ที่นั้ง จำนวน ๒ คัน พร้อมพนักงานขับรถ รวมค่าผ่านทาง ค่าจอดรถ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ณ มาฑลไห่หนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ ๖-๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ พานดอกไม้ และที่ตั้งพระพุทธรูปกิจกรรม"รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม และผุ้บริหารงานวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๒ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างเหมาปรับปรุงห้องสรงในห้องประทับและห้องตามผู้ตามเสด็จจำนวน ๓ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างพิมพ์สูจิบัตร งานศิลปะการเสอนแสดงพื้นบ้าน "สานสัมพันธ์ไทย-จีน" จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างพิมพ์แผ่นผับประชาสัมพันธ์โครงการมอบรางวัลบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘,๐๐๐ แผ่น
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๖ รายการ
ซื้อเครื่องโทรสารและถังต้มน้ำไฟฟ้า
สัญญาซื้อเครื่องดนตรีสากล
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์(รวมค่าเช่ารถค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและเหมาบริการรถตู้ปรับอากศพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คันระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดเพชรบุรี
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพาหนะในการดินทางไปราชการจัดงหวัดกำแพงเพชรบุรี
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ
รายงานการพิจารณาและจัดซื้ออะไหล่เครื่องทำน้ำเย็น(Chiller)ของระบบปรับอากาศหลักหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๑ คันระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดหนองคาย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)