กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)จำนวน ๑ คัน
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างผลิตโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชนที่มีคุณูปการในการสืบสานตำนานต้นไม้
(ร่าง)รายงานขอจ้างพิมพ์วารสารวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) เพื่อใช้เป็นพาหนะเดินทางไปจัดานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ "สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย"
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพครู้ผู้สอนดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑(ดนตรีไทยภาคปฏิบัติ) จำนวน ๘๐ เล่ม
รายงานผลการพิจารณาและจ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในรอบ ๖ เดือน
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องทำน้ำเย็น(CHILLER)ของระบบปรับอากาศหลัก หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างทำกระเป๋า จำนวน ๕๐ ใบ
สัญญาจ้างผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น "รามเกียรติ์ จากจิตรกรรมรอบพระระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตอน รามวตาร"
รายงานผลการพิจารณาและจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมเครื่องปรับอกาศ จำนวน ๓ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓๒ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างผลิตวีดิทัศน์สรุปกิจกรรมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดทำเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการแต่งกายแบบไทยย้อนยุคเนื่องสในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมซองกันน้ำ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง
รายงานผลการจัดจ้างทำสูจิบัตร โปสเตอร์ และบัตรเชิญ การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานสรุปผล งานจ้างออกแบบปรับปรุงนิทรรศการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า๕๐ ที่นั้ง จำนวน ๒ คัน พร้อมพนักงานขับรถ รวมค่าผ่านทาง ค่าจอดรถ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ณ มณฑลไห่หนานสาธารณรับประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๖-๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)